Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019.


Tổng thể biểu trưng được cách điệu từ hình ảnh con thuyền “Sức trẻ Nhân văn” đang vượt sóng tiến về phía trước, thể hiện khát vọng và quyết tâm của tuổi trẻ Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM trong hành trình vươn đến các giá trị: Đạo đức – Tri thức – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập.  Qua đó, thể hiện tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ Nhà trường, xung kích trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tiên phong trong làm chủ công nghệ và hội nhập quốc tế, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Đất nước.
Số IX – số nhiệm kỳ của Đại hội, được tạo nên từ ba đường nét mềm mại mà mạnh mẽ, hướng từ dưới lên trên, thể hiện sự vươn lên không ngừng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường. Ba đường nét thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, luôn xung kích, đi đầu của Đoàn viên, thanh niên Trường, được cụ thể bằng ba phong trào và ba chương trình hành động cách mạng của tổ chức Đoàn. Ba đường nét đồng thời là triết lý giáo dục của Nhà trường: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hóa, thể hiện phong trào thanh niên Trường luôn gắn liền và không tách rời với chiến lược phát triển chung của Nhà trường, đóng góp vào chặng đường 60 năm hình thành và phát triển Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM.
Màu sắc của biểu trưng Đại hội gồm hai màu xanh và đỏ, màu chủ đạo trong biểu trưng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Màu đỏ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khát vọng và hoài bão lớn; màu xanh thể hiện sức trẻ, năng động, sáng tạo, hội nhập của Đoàn viên, thanh niên Trường. Sự biến chuyển linh động trong màu sắc biểu trưng thể hiện sự chuyển động, đổi mới không ngừng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM, đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào thanh niên thành phố.
Biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trung tâm, cùng các đường nét sinh động tạo thành chữ số IX. Bố cục chữ của biểu trưng chắc chắn như một kệ đỡ, thể hiện sự vững mạnh về tổ chức và tập hợp thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Biểu trưng Đại hội với hình ảnh con thuyền tiến về phía trước mang thông điệp, sự tin tưởng và những kỳ vọng của Đoàn viên, thanh niên Trường đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM trong giai đoạn mới.
Link Download Biểu trưng và Avatar: Biểu trưng + Avatar Đại hội Đoàn trường lần IX

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2017