BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 – Ảnh: Ng.Khánh


Kết quả hoạt động nhiệm kỳ đã qua cho thấy vẫn còn những hạn chế như: chưa triển khai đồng đều các chương trình tại cơ sở, chưa đặt đúng vai trò chủ thể của sinh viên trong một số hoạt động, một số chủ trương còn chậm và chưa sát thực tế, việc nắm bắt tình hình sinh viên có lúc chưa kịp thời… Tuy nhiên, hai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” đã tạo môi trường để sinh viên tự tin khẳng định mình, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước.

“Điều kiện và thời cơ đang mở ra đối với tất cả các bạn và chính các bạn là người quyết định tương lai, sự nghiệp của chính mình. Hội hãy là “bà đỡ” tiếp sức cho mọi sinh viên VN có hoài bão, biết ước mơ và đam mê thật sự để trở thành “sinh viên 5 tốt”, công dân tốt”
Chủ tịch Quốc hội
NGUYỄN SINH HÙNG

Bước vào chặng đường mới 2013-2018, Hội Sinh viên VN xác định thực hiện hai nội dung quan trọng: phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình xây dựng hội vững mạnh. Trong đó, nhiều nhóm giải pháp đã được xác định giúp sinh viên rèn luyện đạt chuẩn “Sinh viên 5 tốt” gắn với năm tiêu chí: học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Song song đó, việc xây dựng hội vững mạnh sẽ tập trung thành lập tổ chức hội sinh viên tại các trường chưa có hội, nhất là các trường ngoài công lập, có yếu tố nước ngoài và những nước có đông du học sinh VN.
Ghi nhận nỗ lực và kết quả đã đạt được của hội, tại đại hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn kỳ vọng vào sự lớn mạnh hơn nữa của lực lượng sinh viên, tổ chức Hội Sinh viên.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Các thế hệ thanh niên sinh viên VN đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước và đang tiếp tục lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Phong trào sinh viên hoạt động sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt tham gia, tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, tạo được dấu ấn tốt trong xã hội”.
Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra: còn một bộ phận sinh viên thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, mắc phải tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật mà theo ông điều ấy có trách nhiệm của hội sinh viên các cấp. Và ông gợi ý ba vấn đề mà hội, phong trào sinh viên cần làm thời gian tới.
Đó là phải coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên, nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên, tăng cường bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tích cực đấu tranh với thói hư tật xấu. Song song đó là tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt. Đồng thời, hội phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động hội đã đạt thành quả đáng tự hào và khẳng định tổ chức Đoàn sẽ gắn bó, làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt để cùng Hội Sinh viên VN tạo ra sức sống mới cho công tác hội và phong trào sinh viên VN thời gian tới.
99 anh chị tham gia Ban chấp hành Hội Sinh viên VN nhiệm kỳ 2013-2018 đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Lê Quốc Phong đắc cử chủ tịch Hội Sinh viên VN khóa IX cùng năm phó chủ tịch hội. Đại hội cũng đã có thư gửi đến sinh viên VN trong và ngoài nước. Tối cùng ngày, các đại biểu đã tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội thành công của sinh viên thủ đô Hà Nội.

Quốc Linh – Lâm Hoài (Theo Tuổi Trẻ Online)