Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc thi MOSWC) là cuộc thi thường niên về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office do Tập đoàn quốc tế Certiport (Mỹ) tổ chức. Mục đích cuộc thi nhằm thu hút học sinh, sinh viên đam mê bộ môn tin học văn phòng trong độ tuổi từ 13 đến 22 toàn thế giới tham dự.

Tại Việt Nam, cuộc thi MOSWC năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, IIG Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Báo Tuổi trẻ phối hợp đồng tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia cuộc thi MOSWC 2015 như sau:
1. Đối tượng tham gia: 
– Sinh viên đang theo học tại Trường.
– Tuổi không quá 22 (tính đến ngày 15/06/2015).
– Có kỹ năng Tin học văn phòng tốt (Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, hoặc Microsoft PowerPoint 2010).
2. Đăng ký: 
– Sinh viên đăng kí 01 trong 3 nội dung sau:
+ Microsoft Word 2010.
+ Microsoft Excel 2010.
+ Microsoft PowerPoint 2010.
– Thông tin đăng kí:
+ Mã số sinh viên: …………
+ Họ và tên:…………..
+ Ngày tháng năm sinh:…………………
+ Khoa/BM:……………
+ Email:…………….
+ Điện thoại liên lạc:…………….
+ Nội dung đăng kí thi ( Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, hoặc Microsoft PowerPoint 2010): ……………
– Gửi thông tin đăng ký qua địa chỉ Email: [email protected]
– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2015.
3. Kế hoạch thực hiện: 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

05/01/2015 – 15/01/2015 Sinh viên đăng ký tham gia đội tuyển.
16/01/2015 – 19/01/2015 Thông báo lịch học sinh viên đăng kí tham gia đổi tuyển.
20/01/2015 – 20/02/2015 Ôn luyện cho sinh viên tham gia đội tuyển.
21/02/2015 – 24/02/2015 Kiểm tra lần 1.
25/02/2015 – 11/03/2015 Ôn luyện cho sinh viên tham gia đội tuyển.
12/03/2015 – 16/03/2015 Kiểm tra lần 2 (chọn sinh viên tham gia MOS vòng loại quốc gia).
17/03/2015 – 17/04/2015 Ôn luyện cho sinh viên tham gia MOS vòng loại quốc gia.

19/04/2015

Vòng loại quốc gia.

BBT