Sức trẻ Nhân văn – Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt là một trong những danh hiệu cao quý đối với sinh viên Việt Nam, yêu cầu sinh viên phải nỗ lực rất nhiều dựa trên 5 tiêu chí khác nhau để đạt được. Trong năm học 2020 – 2021, Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngữ văn Anh vinh dự đạt được danh hiệu Tập thể Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm 2020 do HSV trường trao tặng. 

Bên cạnh đó, LCH còn được giải nhì trong cuộc thi Sáng tạo ý tưởng truyền thông trên mạng xã hội về phong trào SV5T năm 2020. Ngoài ra, khoa Ngữ văn Anh có 22 sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu SV5T cấp trường, trong đó có 1 sinh viên đạt danh hiệu SV5T cấp trường 3 năm liền và 1 sinh viên đạt danh hiệu SV5T cấp trường tiêu biểu.

Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngữ văn Anh.