Suctrenhanvan giới thiệu đến bạn đọc phần tổng hợp ý kiến và trao đổi trong diễn đàn “Nghe sinh viên nói – Nói sinh viên” và Chương trình “Đối thoại cùng phát triển” năm 2013 – 2014.
Mở đầu là phần ý kiến và trao đổi với PHÒNG ĐÀO TẠO:
A. Phần đặt ý kiến: 
– Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống website Phòng Đào tạo nhằm phục vụ tốt cho sinh viên trong quá trình đăng ký học phần và truy cập của sinh viên. Vào những ngày đăng ký học lại hay học cải thiện thường không vào được website, đến khi sinh viên vào được thì bị tình trạng đã đủ số lượng. Hiện nay Phòng Đào tạo có hai website vận hành song song, Phòng cần làm rõ website nào là website chính thức để sinh viên theo dõi thuận lợi.
– Thời khoá biểu học lại và học chính thức sắp xếp chưa hợp lý làm nhiều bạn học lại không chủ động được thời gian. Thời khóa biểu cần được thông báo sớm để các bạn có thể chủ động trong việc đăng ký môn học để tránh trường hợp sinh viên không học được, mà hủy môn thì khó khăn.
– Phòng có thể sắp xếp được thời gian các môn đại cương trước khi cho đăng ký tín chỉ sớm hơn để tiện việc sắp xếp lịch học lại/ cải thiện.
– Nên áp dụng đề thi mở để sinh viên dễ dàng vận dụng kiến thức trong thực tế.
– Thời gian công bố điểm nên sớm hơn, trước thời hạn đăng ký học lại/cải thiện…Nên cập nhật file scan bảng điểm gốc để sinh viên đối chiếu.
– Việc hủy môn hoặc không có hủy môn cần thông báo rõ ràng đến sinh viên để tránh tình trạng sinh viên chờ đăng ký hủy môn mà không hủy được do Phòng không mở ngày hủy ảnh hưởng đến kết quả học tập cuối kì.
– Về việc nhập điểm, nhiều sinh viên ý kiến việc nhập điểm còn sai, từ đậu thành rớt và ngược lại, thậm chí là nhập điểm nhầm môn.
– Thông tin của Phòng đào tạo về phòng thi bị sai làm sinh viên không tìm được phòng thi khi tới giờ thi, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến kết quả thi.
– Sinh viên thắc mắc về quá trình phúc khảo và kết quả phúc khảo diễn ra như thế nào?
– Về học kỳ hè: Phòng trao đổi thêm về kế hoạch về mở các lớp trong học kỳ hè năm học 2013-2014. Nếu cần có đủ lượng sinh viên mới mở lớp được thì phòng đào tạo thống kê số lượng đó như thế nào? Khi sinh viên có nhu cầu mở lớp trong học kỳ hè, nếu sinh viên chưa đăng ký kịp thì có bổ sung được không? Nếu đã đăng ký mà muốn hủy thì phải làm thế nào?
– Sinh viên gửi email cho cán bộ Phòng mỗi khi có thắc mắc nhưng không nhận được email trả lời.
– Sinh viên thắc mắc vì sao ngành Nhật Bản học lại không có chương rình trình học Tiếng Anh như ngành Hàn Quốc học.
– Sinh viên đang học bộ môn ngữ văn Ý của trường, năm 3 sẽ định đăng ký học ngữ văn Anh của khoa Ngữ văn Anh (sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có được 2 bằng đại học tiếng Anh và tiếng Ý). Vậy sinh viên cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục đăng ký như thế nào để được học 2 ngành cùng lúc? Sinh viên có cần học thêm môn đại cương của ngành Ngữ văn Anh hay chỉ học từ môn chuyên ngành?
– Hiện giờ các bạn sinh viên có rất nhiều thắc mắc về việc BẮT BUỘC học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên năm thứ nhất và việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên. Sinh viên mong muốn có trao đổi rõ ràng hơn và có một số góp ý như sau:
1. Sinh viên có bắt buộc học ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ của trường mới được thi lấy bằng hay không? Vì có rất nhiều bạn sinh viên của trường thi đầu vào khối D và khả năng Anh văn cũng khá tốt. Nên việc bắt buộc sinh viên phải học mới được thi có vẻ hơi ép buộc. Nên tạo điều kiện cho những sinh viên đã có khả năng ngoại ngữ được tham gia thi lấy bằng theo đúng yêu cầu.
2. Sinh viên đã có chứng chỉ A ngoại ngữ nhưng vẫn phải học lại, thi lại ở trường. Nếu chứng chỉ ngoại ngữ A và B của của sinh viên không thi ở trường mình mà ở 1 trung tâm khác tốt hơn thì sao?
3. Sinh viên thắc mắc về hạn chót nộp bằng A. Nếu chưa nộp bằng A đúng hạn, bị đình chỉ học  thì có được đăng ký học lại hay cải thiện các môn khác không?
4. Sinh viên nộp bằng chứng chỉ TOEFL của viện đào tạo quốc tế IEI của ĐHQG thay bằng A được không?
5. Sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ (không phải tiếng Anh) có cần nộp bằng tiếng Anh không?
6. – Nếu sinh viên không học trung tâm ngoại ngữ của trường mà học ở ngoài và nộp bằng đúng thời hạn thì có được chấp nhận không? 
– Cán bộ của Phòng Đào tạo khi tiếp sinh viên chưa thân thiện, chưa tận tình hướng dẫn sinh viên khi sinh viên cần sự tư vấn, giúp đỡ từ Phòng. Cán bộ của Phòng trực tại cơ sở Thủ Đức mỗi khi có việc thắc mắc vào hỏi thường chỉ dẫn lên cơ sở Đinh Tiên Hoàng để giải đáp, gây khó khăn cho sinh viên trong việc đi lại để liên hệ.
B. Phần trả lời:
1. Việc đăng ký học phần: 
– Trước khi bắt đầu việc đăng ký học phần, phòng Đào tạo đều có thông báo đến sinh viên cụ thể về thời gian đăng ký (thời gian chính thức, thời gian đăng ký bổ sung, thời gian đăng ký học lại/cải thiện cũng như thời gian hủy môn học). Trước khi sắp xếp thời khóa biểu cho từng học kỳ, phòng Đào tạo đều gửi cho các khoa/bộ môn lịch học các môn đại cương để trên cơ sở đó các khoa/bộ môn sắp xếp các môn học còn lại của đơn vị mình (chủ yếu là năm thứ nhất và năm thứ hai). Khi nhận được thời khóa biểu của các khoa/bộ môn phòng sẽ kiểm tra lại, và tổ chức cho sinh viên đăng ký. Hơn nữa việc sắp xếp thời khóa biểu bao giờ cũng tuân thủ theo nguyên tắc “ưu tiên cho các môn học được mở lần đầu”. Do đó, việc cho sinh viên đăng ký trước các môn học thuộc khối kiến thức đại cương và việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên còn nợ môn học đăng ký học lại là không thể thực hiện. Tuy nhiên, Phòng bao giờ cũng tạo điều kiện và ưu tiên cho sinh viên năm cuối được phép đăng ký học lại các môn còn nợ, nhằm giúp sinh viên trả được môn còn nợ và hoàn thành đúng thời gian học tập của mình. Riêng việc thời khóa biểu cần được thông báo sớm đến sinh viên, phòng xin ghi nhận ý kiến này và sẽ làm việc lại với khoa/bộ môn. Những thông tin khác như tên giảng viên, học phần tự chọn hay bắt buộc, Phòng sẽ làm việc lại với các khoa/bộ môn.
– Việc mở lớp học kỳ hè thông thường là để giúp sinh viên có điều kiện để trả nợ, cải thiện và học vượt, phòng sẽ căn cứ và kế hoạch của khoa/bộ môn và tình hình cụ thể của từng học phần để mở lớp.
– Việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng ký học lại/cải thiện và hủy học phần, sinh viên phải tuân thủ theo thời hạn mà Phòng đã quy định, được thông báo trên website của phòng.
2. Hoàn chỉnh hệ thống website phòng Đào tạo: 
Để nâng cao hiệu quả phục vụ đào tạo, kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2014, phòng Đào tạo đã đưa website mới vào hoạt động chính thức và Phòng đã có thông báo cụ thể về các dịch vụ được thực hiện tại website mới này. Chúng tôi hy vọng rằng, việc đưa website mới vào hoạt động không chỉ khắc phục được những nhược điểm mà trước đây dường như hay gặp phải (nghẽn mạng, treo mạng khi thực hiện việc đăng ký tín chỉ…) mà còn góp phần giải quyết những vấn đề về quản lý đào tạo đang đặt ra hiện nay. Tuy nhiên, để tránh tình trạng nghẽn mạng khi đăng ký học phần, sinh viên cần chú ý đến việc đăng ký đúng thời gian, đúng quy trình mà Phòng đã quy định.
3. Chương trình đào tạo, đề thi, điểm thi: 
+ Chương trình đào tạo của mỗi một ngành học khi đi vào vận hành được Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa/bộ môn cũng như của Trường thông qua. Việc thêm vào môn học này hay bỏ đi một môn học khác khoa/bộ môn cần phải cân nhắc. Phòng ghi nhận ý kiến này và chuyển cho Bộ môn Nhật Bản học xem xét.
+ Việc học cùng lúc 2 ngành được quy định rõ trong Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên có thể tìm hiểu Quy chế này trên website của Phòng và sổ tay sinh viên, thời gian đào tạo của cả 2 ngành trong vòng 6 năm (sinh viên được miễn các học phần trùng nhau), nếu sinh viên nào nhận thấy mình có đủ năng lực để theo học cùng lúc 2 ngành, làm đơn gửi đến Phòng để được giải quyết.
+ Về hình thức thi, nội dung đề thi do khoa/bộ môn quy định, Phòng xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và chuyển đến khoa/bộ môn xem xét.
+ Riêng đối với việc xử lý danh sách sinh viên dự thi Trong học kỳ 1 vừa qua có phần sai sót, Phòng đã phát hiện, chỉnh sửa và thông báo kịp thời. Tuy nhiên, ở buổi thi đầu tiên, sinh viên chưa kịp cập nhật danh sách thi nên đã xảy ra tình trạng sinh viên tốn nhiều thời gian để tìm phòng thi.
+  Hiện nay, điểm thi công bố trên website mới của Phòng thường có những thông tin chưa chính xác là do phần mềm được cài đặt chế độ cập nhật, tính toán tự động, Phòng đang chỉnh sửa. Vì còn trong quá trình thử nghiệm nên việc sai sót là không thể tránh khỏi, Phòng đã làm việc với công ty phần mềm để có những điều chỉnh.
4. Học ngoại ngữ không chuyên
Việc học ngoại ngữ không chuyên là bắt buộc, tất cả sinh viên đều phải học ngoại ngữ không chuyên và nộp chứng chỉ theo quy định. Hiện nay Trường quy định sinh viên phải học ngoại ngữ không chuyên tại Trung tâm ngoại ngữ của Trường, việc học ngoại ngữ do phòng Đào tạo quản lý. Ở đầu năm học, sinh viên dự thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ và được bố trí học ở trình độ phù hợp. Những trường hợp được miễn học ngoại ngữ không chuyên, cũng như việc xử lý các trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ đã được quy định rõ trong các thông báo của phòng Đào tao. Trong từng trường hợp cụ thể sinh viên có thể liên hệ với Phòng để được giải đáp.
5. Thái độ làm việc của cán bộ phòng Đào tạo:
Phòng xin ghi nhận ý kiến này của sinh viên. Trong những trường hợp thật cần thiết (quá bức xúc) về thái độ tiếp sinh viên của nhân viên phòng Đào tạo, sinh viên nên liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo phòng để phản ánh trực tiếp. Để việc tiếp sinh viên càng ngày càng thể hiện sự tận tình, Phòng rất mong nhận được sự phản ánh của sinh viên về thái độ làm việc của từng người ở từng trường hợp cụ thể để Phòng có hướng xử lý.
Việc sinh viên gửi mail cho phòng đều được trả lời, khi sinh viên thắc mắc về mật khẩu, sẽ được hệ thống trả lời tự động và đôi khi thư này sẽ nằm ở mục thư rác, sinh viên cần chú ý.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của các bạn và mong nhận được sự hợp tác thường xuyên của các bạn, để việc quản lý đào tạo của Trường ngày một tốt hơn, đáp ứng được sự kỳ vọng của sinh viên.
* Kỳ sau: Phần tổng hợp ý kiến và trao đổi với PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  và TRUNG TÂM TIN HỌC.

BBT