Mục đích của buổi tọa đàm là cung cấp đến sinh viên các hướng nghiên cứu chủ yếu của khoa Địa Lý và của từng chuyên ngành, giới thiệu các thủ tục đăng kí NCKH cũng như giải đáp các thắc mắc có liên quan của các sinh viên.
Đến tham dự buổi tọa đàm có các giảng viên khoa Địa lý: TS. Phạm Gia Trân -T rưởng khoa, TS. Ngô Thị Thu Trang – Phó khoa, TS. Lê Thanh Hòa – Trưởng bộ môn Địa Lý Môi trường, ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân – Trưởng bộ môn Địa Lý Dân số – Xã hội, ThS. Trần Thị Đoan Trinh Đại diện Bộ môn Địa Lý Kinh tế – Phát triển vùng, ThS. Lê Chí Lâm – Trưởng bộ môn Địa Lý Bản đồ – Viễn thám – GIS và hơn 100 sinh viên khoa Địa Lý.
Mở đầu buổi tọa đàm, TS. Phạm Gia Trân đã giới thiệu khái quát về chương trình NCKH sinh viên của khoa Địa lý. Sau đó, lần lượt các thầy, cô đại diện các chuyên ngành đã giới thiệu về các hướng nghiên cứu cụ thể của các chuyên ngành. Nhiều thắc mắc của các bạn sinh viên cũng đã được các thầy, cô giải đáp cụ thể ngay tại buổi tọa đàm. Hạn chót gửi đề cương NCKH trực tiếp đến văn phòng khoa Địa Lý là ngày 03/4/2017.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Thầy cô khoa Địa Lý hướng dẫn hướng NCKH cho sinh viên.


Sinh viên nghe giới thiệu các hướng nghiên cứu của mỗi chuyên ngành.


TS. Phạm Gia Trân giải đáp thắc mắc cho sinh viên.


Thầy trò khoa Địa Lý tham dự buổi tọa đàm NCKH sinh viên năm 2017.

Trương Cường