Nhằm phát hiện, tuyên dương các tấm gương điển hình sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực cũng như khuyến khích các gương sinh viên điển hình vượt khó học tốt, tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn TN – Hội SV các cấp tổ chức bằng những việc làm cụ thể, Đoàn Trường triển khai xét chọn và tuyên dương Danh hiệu Gương sáng sinh viên ĐH KHXH&NV lần thứ VII – năm 2016.

Lễ tuyên dương Gương sáng sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM năm 2016.


Danh hiệu dành cho sinh viên Hệ Chính quy trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM đang học tập tại trường từ khóa 2012 trở về sau (riêng đối với sinh viên khoa Ngữ văn Nga được tính từ khóa 2011 trở về sau), có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện, tham gia tốt hoạt động xã hội và đạt đủ các tiêu chuẩn của danh hiệu “Gương sáng sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”.
1. Hệ thống danh hiệu “Gương sáng sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:
– Gương sáng sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học: Sinh viên có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học.
– Gương sáng sinh viên trong hoạt động cộng đồng: Sinh viên tích cực tham gia và có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện, cộng đồng, hoạt động Đoàn – Hội.
– Gương sáng sinh viên trong hoạt động văn – thể – mĩ: Sinh viên tích cực tham gia và có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
– Gương sáng sinh viên trong hoạt động giao lưu quốc tế: Sinh viên tích cực tham gia và có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động hội nhập, giao lưu quốc tế.
– Gương sáng sinh viên vượt khó học tập: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có cố gắng vươn lên, là tấm gương nghị lực tiêu biểu trong học tập, hoạt động phong trào.
2. Tiêu chuẩn xét chọn: Xem file đính kèm.
3. Hồ sơ đề xuất danh hiệu gồm:
– Bản giới thiệu thành tích (theo mẫu, có dán ảnh 3-4 và xác nhận Đoàn khoa/bộ môn và Ban Chủ nhiệm khoa/bộ môn);
– Minh chứng thành tích (bản photo, không cần công chứng).
4. Địa điểm gửi hồ sơ:
– Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường (Phòng P2-06, Nhà Điều hành của trường tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức).
– Văn phòng liên lạc Đoàn TN – Hội SV trường (Phòng B.013, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Q.1).
5. Hạn cuối gửi hồ sơ: Đến 17g00 ngày 27/02/2017 (Thứ hai).
6. Lưu ý:
– Danh hiệu giới hạn số lượng cá nhân được tuyên dương: không quá 10 cá nhân. Thành tích từng lĩnh vực sẽ được xét chọn từ cao xuống thấp.
– Các thành tích xét chọn danh hiệu là thành tích của năm học 2015 – 2016, trong thời hạn từ ngày 15/11/2015 đến ngày 15/11/2016.
– Sinh viên không cần nộp minh chứng bảng điểm và điểm rèn luyện, BTC sẽ liên hệ xác minh từ các đơn vị có thẩm quyền.
– Một cá nhân được gửi hồ sơ đề xuất xét chọn nhiều danh hiệu cùng lúc.
KH38-DTN – Guong sang sinh vien 2016
Tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu Gương sáng sinh viên trường Đại học KHXH&NV năm 2016
Bản giới thiệu thành tích

BAN BIÊN TẬP