Nhằm phát hiện, tuyên dương các điển hình sinh viên các trường ĐH KHXH & NV–ĐHQG TP.Hồ Chí Minh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” bằng những việc làm cụ thể, Đoàn Trường triển khai xét chọn và tuyên dương Danh hiệu Gương sáng sinh viên ĐH KHXH&NV lần thứ VI – năm 2015. Danh hiệu dành cho sinh viên hệ chính quy, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện, tham gia tốt hoạt động xã hội và đạt đủ các tiêu chuẩn của danh hiệu “Gương sáng sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”. Số lượng được tuyên dương căn cứ vào số lượng các đơn vị gửi đề xuất, trên cơ sở tiêu chuẩn, các cơ sở Đoàn tiến hành xét chọn tại đơn vị, giới thiệu để hội đồng bình chọn cấp trường xem xét.

Lễ tuyên dương Gương sáng sinh viên năm 2015

Lễ tuyên dương Gương sáng sinh viên năm 2015


 
Thời gian xét chọn: từ ngày 21/12/2015 đến ngày 31/12/2015
Các bước xét chọn:
– BTV Đoàn trường ban hành “Hệ thống tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Gương sáng sinh viên ĐH KHXH&NV” đính kèm theo kế hoạch này.
– Trên cơ sở tiêu chí, các Đoàn khoa/bộ môn triển khai bình chọn.
– BCH Đoàn khoa/bộ môn tổng hợp tất cả các hồ sơ xem xét tuyên dương của sinh viên khoa/bộ môn; xác nhận và trình Chi ủy-BCN khoa/bộ môn nhận xét.
– BCH Đoàn khoa/bộ môn nộp tất cả các hồ sơ về VP Đoàn TN – Hội SV (Phòng P206 – Nhà điều hành cơ sở Linh Trung – Thủ Đức) đúng hạn.
– Ban Thường vụ Đoàn trường tiến hành xét chọn và giới thiệu những cá nhân đạt đủ tiêu chuẩn về cho Hội đồng bình chọn cấp trường.
Hồ sơ xét chọn danh hiệu Gương sáng sinh viên ĐH KHXH&NV của từng cá nhân gồm có: (không gồm bảng điểm học tập và bảng điển rèn luyện. BTC sẽ liên hệ lấy trực tiếp từ phòng Đào tạo và phòng Công tác sinh viên sau khi nhận hồ sơ):
– Bản giới thiệu thành tích (theo mẫu, khai đầy đủ, chi tiết; có xác nhận của Đoàn khoa/bộ môn và Chi ủy-BCN khoa/bộ môn);
– Bản sao tất cả các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen các cấp.
– Một bài viết của cá nhân về quá trình phấn đấu của bản thân gắn liền với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Bài viết dài tối thiểu 2 trang A4; kiểu chữ Times New Roman, kích thước 14; trình bày và trang trí tự do.
– 01 hình chân dung 15×18 của sinh viên được đề cử.
Hạn cuối nộp hồ sơ về VP Đoàn TN – Hội SV trường (Phòng P206 – Nhà điều hành cơ sở Linh Trung – Thủ Đức) là 16g00 ngày 31/12/2015. Mọi hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu hoặc không thể hiện đầy đủ các tiêu chuẩn cần có xem như không đạt yêu cầu để đưa vào diện xét chọn.
Hệ thống tiêu chuẩn
Mẫu giới thiệu thành tích cá nhân

BBT