A. TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC
1. Về học tập:
– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không quay cóp, gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
–  Đạt ít nhất một trong hai tiêu chuẩn sau
+ Điểm trung bình học tập học kỳ I NH 2013-2014: 7.0
+ Điểm trung bình học tập học kỳ I NH 2013-2014 cao hơn trung bình học tập học kỳ II NH 2012-2013 từ 0,5 trở lên
2. Về nghiệp vụ công tác Đoàn-Hội, kỹ năng:
– Tham gia tối thiểu 50% các buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng do Đoàn TN – Hội SV trường tổ chức từ tháng 11/2013 đến tháng 3/2014.
– Đạt tối thiểu 2/3 các nội dung kiểm tra về nghiệp vụ trong các nội dung tập huấn
3. Về tác phong:
– Các cá nhân tự đánh giá việc rèn luyện tác phong của bản thân theo
4. Nội dung: Gương mẫu, trách nhiệm, năng động, dám nghĩ – biết làm
– Đối với các hồ sơ đạt đủ 3 tiêu chuẩn về học tập; nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội, kỹ năng và hội nhập quốc tế, BTC sẽ tiến hành triển khai việc lấy ý kiến đánh giá về tác phong rộng rãi qua fanpage.
B. TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN
1. Về hội nhập quốc tế: Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
– Chứng chỉ ngoại ngữ:
+ Đối với sinh viên năm 1 và năm 2: đạt chứng chỉ A trở lên (hoặc tương đương)
+ Đối với sinh viên năm 3, năm 4 và năm 5: đạt chứng chỉ B trở lên (hoặc tương đương)
+ Đối với sinh viên khối ngành ngoại ngữ: điểm trung bình chung các môn chuyên ngành trong năm học đạt từ 7.0/10 trở lên.
– Tham gia thi thử TOEIC do Đoàn trường hoặc do các trung tâm ngoại ngữ có uy tín tổ chức, đạt từ 300 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 1, năm 2) hoặc 400 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 3, năm 4, năm 5) từ tháng 01/2013 đến tháng 04/2014.
2. Các nội dung khác: Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau
– Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp khoa/bộ môn trở lên trong năm học 2013 – 2014.
– Tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức.
– Tham gia nội dung bồi dưỡng tiếng Anh về Đoàn – Hội – Đội trong chương trình “Hạt giống đỏ”
– Có đóng góp tích cực và mô hình hiệu quả trong các hoạt động Đoàn – Hội trường và hoạt động tại đơn vị.
– Nhận khen thưởng các cấp Đoàn – Hội trường trở lên; Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp”, “Gương sáng Sinh viên ĐH KHXH&NV, “Cán bộ trẻ tiêu biểu”, “Chiến sĩ tình nguyện làm theo lời Bác”, tham gia nghiên cứu khoa học các cấp
– Cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn tuyên dương:1. Phần Công tác Đoàn – Hội, kỹ năng:Nếu các đồng chí tham dự  các lớp tập huấn, các chuyên đề kỹ năng, nghiệp vụ do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức, các đồng chí liệt kê vào nội dung ưu tiên.
2. Phần các chứng chỉ ngoại ngữ là nội dung xét ưu tiên nên các đồng chí nào chưa thi kịp thì không ảnh hưởng đến việc xét chọn nếu đảm bảo hoàn thành các nội dung khác.

BBT