Về miêu tả cấu trúc: 
Logo hình bầu dục, ngoài cùng là dải màu xanh tượng trưng cho bầu trời, vũ trụ, ghi tên Trường, nửa dưới và tên Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, nửa trên; bên trong là hình quả Địa cầu màu đỏ; ở vị trí trung tâm là hình tượng Khuê văn các, Văn miếu Quốc Tử giám, màu vàng chứa 4 chữ cái USSH là tên viết tắt tiếng Anh của Trường.
Như vậy, Logo đã thể hiện đầy đủ tên của Trường, có tên viết tắt tiếng Anh và tên của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ quản cấp trên của Trường.

Logo trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.


Về ý nghĩa biểu tượng:
Thể hiện các khía cạnh sau:
1. Hình tượng Khuê văn các, Văn miếu Quốc Tử giám – Biểu tượng nền Văn hiến dân tộc và trường Đại học đầu tiên của Việt Nam – thể hiện: 
– Trường ĐHKHXH&NV có cội nguồn lịch sử rất lâu đời, là sự tiếp nối của truyền thống đại học của dân tộc;
– Trường ĐHKHXH&NV với hình tượng Khuê văn các giữa Địa cầu vừa là sự  kết tinh văn hiến dân tộc, vừa là sự hội tụ, chắt lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại.
2. Tổng thể cấu trúc hình khối:
– Logo hình bầu dục cũng trượng trưng là hình tròn – Dương; bên trong là Khuê văn các tượng trưng hình vuông – Âm. Logo là biểu tượng Âm – Dương hoà hợp để vận động, phát triển, sinh sôi;
– Vòng xanh ngoài cùng là vũ trụ (Trời) bao bọc Địa cầu bên trong với chính tâm hình tượng Khuê văn các là Đất nước-dân tộc: TRỜI – ĐẤT – ĐẤT NƯỚC&DÂN TỘC.
– Màu sắc: màu xanh là Thiên thanh (Trời); màu vàng là Thổ hoàng (Đất); màu đỏ là Xích tử (Nhân). Như vậy màu sắc Logo tượng trưng: Thiện – Địa – Nhân nhất thể
– Cấu trúc hình khối gồm Thiên – Địa – Nhân;  Vũ trụ – Địa cầu – Đất nước; Xanh – Đỏ – Vàng đều là 3 là số đủ Âm Dương, vì 3 = 1 (số dương) + 2 (số âm) là con số của sự vận động, khai mở, sinh sôi và phát triển.
Tóm lại
Logo của Trường thể hiện cội nguồn lịch sử, sự tiếp nối truyền thống GDĐH nước nhà; sự kết tinh truyền thống văn hoá dân tộc và chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại; thể hiện vũ trụ luận phương Đông là Âm – Dương hoà hợp; Thiên – Địa – Nhân nhất thể mang đến sự vận động, khai mở, sinh sôi và phát triển.

Ban biên tập