Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên lần thứ 9 diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và thành công tốt đẹp. Khép lại chương trình, Đại hội gửi tới các hội viên, sinh viên cả nước lời nhắn nhủ và kì vọng, toàn văn như sau:
Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9 diễn ra trong ba ngày 27-29/12 tại Thủ đô Hà Nội với 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên từ khắp mọi miền Tổ quốc và sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài, đã thành công tốt đẹp. Đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động của công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013- 2018 là “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập – sáng tạo – tình nguyện – hội nhập”.
Đại hội xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 9 là:_Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật. Phát huy các đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo _Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để thực hiện thành công các mục tiêu đó, Đại hội kêu gọi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước:
Mỗi sinh viên hãy luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát vọng vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để trở thành những công dân tốt của đất nước.
Mỗi sinh viên hãy xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, luôn phấn đấu học tập tốt, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới, tham gia hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, có sức khỏe, trở thành những sinh viên 5 tốt, tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, tự tin hội nhập, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Mỗi sinh viên hãy luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát huy kiến thức chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện; chấp nhận dấn thân, tham gia công tác ở những địa phương còn nhiều khó khăn của đất nước.
Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 9 là Đại hội của đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trong học tập, rèn luyện, cống hiến. Từ đại hội này, các bạn hội viên, sinh viên chung sức cùng Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2013 – 2018, vì sự phát triển của sinh viên Việt Nam, vì sự lớn mạnh của Hội Sinh viên Việt Nam và vì tương lai tươi sáng của đất nước.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 9

Theo Dantri.com.vn