1. Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế.
2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.006, Cơ sở Linh Trung).
3. Thời gian: Từ ngày 05/12/2016 đến hết ngày 09/12/2016.

4. Mức phí BHYT: 457.380 VNĐ/SV/12 tháng (thời hạn sử dụng đến 31/12/2017).
5. Lưu ý:
– Trước khi đến Trường nộp Bảo hiểm y tế, sinh viên chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, ghi nhớ mã nơi đăng ký khám tại đây.
– Sinh viên đã đóng Bảo hiểm y tế tại nơi khác (trừ các trường hợp đóng tại KTX-ĐHQG) sẽ nộp bản photo thẻ Bảo hiểm y tế.
– Trong thời gian từ 05/12 đến 09/12/2016, Nhà trường khuyến khích sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm tai nạn đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên với mức phí là 30.000VNĐ/SV.
– Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền để nhận thẻ Bảo hiểm y tế khi có thông báo của Trường.
Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi: 08 38293828 – 111