1. Chương trình họp mặt sinh viên:
 • Thời gian: 16h00-19h30, ngày 23/01/2017.
 • Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh (đường 30/04, khu phố 1, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
 1. Khen thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc, vượt khó (bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh)
 • Tiêu chuẩn chung: là sinh viên tỉnh Tây Ninh đang theo học tại các trường ĐH, CĐ có điểm rèn luyện cuối năm học 2015-2016 trên 80 điểm hoặc loại giỏi trở lên.
 • Tiêu chuẩn riêng:

–  Đối tượng 1: Sinh viên vượt khó
+ Có thành tích cuối năm 2015-2016 từ loại khá trở lên (loại trung bình đối với sinh viên là người khuyết tật).
+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
– Đối tượng 2: Sinh viên xuất sắc
+ Có thành tích học tập cuối năm học 2015-2016 từ loại giỏi trở lên.
+ Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường trở lên (nếu trường không xét danh hiệu trên thì có thể thay thế bằng các giấy khen hoặc bằng khen khác từ cấp trường trở lên).

 1. Hồ sơ: 2 bộ gửi về tỉnh đoàn trước ngày 05/01/2017
 • Báo cáo thành tích cá nhân sinh viên được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Đoàn trường và ban giám hiệu nhà trường và của địa phương (Tại đây).
 • 2 ảnh 3×4, bảng điểm do nhà trường cấp. Photo các loại giấy chứng nhận, giấy khen kèm theo.
 • Đối với sinh viên vượt khó: photo sổ hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 • Đối với sinh viên xuất sắc: photo giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt (hoặc các giấy khen hoặc bằng khen khác từ cấp trường trở lên).
 • Liên hệ Ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh Đoàn Tây Ninh, số 207, đường 30/04, phường 2, TP. Tây Ninh, Tình Tây Ninh. ĐT: 066.3822230; Đ.c Hồng – SĐT: 0168.9976.892. Email: [email protected]; Website: www.tinhdoantayninh.org.com hoặc www.tinhdoan.tayninh.gov.vn

Tỉnh Đoàn Tây Ninh