Tác giả: Trần Văn Nghĩa.
Đơn vị: Đơn vị ngoài.
Ý nghĩa:
Biểu trưng chào mừng 60 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thiết kế dựa trên hình tượng chữ số 60 vươn lên mạnh mẽ tạo thành cánh chim vút cánh bay lên.
Cánh chim đột phá mạnh mẽ, thể hiện những bước đi lên táo bạo của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường để tìm ra những hướng đi mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Đồng thời hình tượng biểu trưng biểu hiện triết lý giáo dục của Nhà trường: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hóa.
Cách sao năm cánh màu đỏ tượng trưng cho sự tỏa sáng những tài năng của trường, đồng thời biểu hiện niềm tin vững chắc của lãnh đạo Nhà trường đối với sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của Đảng và Chính phủ trên con đường hội nhập và phát triển.