Tác giả: Từ Hoài Vệ
Đơn vị: Khoa Lịch sử

Biểu trưng 60 năm của trường ĐHKHXH&NV mà tác giả hướng đến đó là sự hòa trộn giữa các yếu tố trong triết lý giáo dục của Trường với Giáo dục toàn diện –  khai phóng – đa văn hóa. Nhìn vào, ta có thể thấy tổng thể biểu trưng có 4 màu, tuy nhiên màu đỏ là màu chủ đạo. Màu đỏ tượng trưng cho yếu tố: Giáo dục toàn diện, bởi trong triết lý giáo dục yếu tố Giáo dục toàn diện là quan trọng nhất. Tiếp đến là màu xanh tượng trưng cho triết lý khai phóng và màu vàng là đa văn hóa.
Biểu trưng có sự kết hợp hài hòa giữa logo trường ĐH KHXH&NV và với triết lý giáo dục, kết hợp giữa logo trường và số 6 thành số 60. 3 Tua phía trên logo đạo diện cho 3 yếu tố trong triết lý giáo dục.