Tác giả: Phạm Huỳnh Như Phương.
Đơn vị: Khoa Công tác xã hội.

Ý nghĩa:
Nhìn tổng quan Logo đã có những yếu tố sau:

  • Số 60 với đường nét gọn gàng, đơn giản, hiện đại thể hiện số năm thành lập trường.
  • Tên viết tắt bằng tiếng Anh của trường thể hiện sự hội nhập và hiện đại của nhà trường sau 60 năm thành lập và phát triển.

Bên cạnh đó, Logo còn thể hiện đầy đủ 3 triết lý giáo dục của nhà trường đó là: TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – ĐA VĂN HÓA

– Về triết lý giáo dục TOÀN DIỆN của nhà trường: Logo đã sử dụng 3 màu sắc cơ bản trong thiết kế là: xanh, đỏ, vàng. Đây cũng là những màu sắc được lấy cảm hứng từ Logo trường ĐH KHXH&NV. Mỗi một màu mang một phẩm chất, giá trị mà một sinh viên trường ĐH KHXH&NV cần có. Màu xanh đại diện cho kiến thức, trí tuệ; Màu đỏ đại diện cho cái tâm của mỗi người, đạo đức; Màu vàng đại diện cho sức khỏe, thể lực, nghệ thuật. Cả 3 màu sắc trên hòa quyện lại thể hiện sự TOÀN DIỆN trong cách giáo dục của nhà trường đối với sinh viên.
– Về triết lý giáo dục KHAI PHÓNG: Logo có bố cục chính là 2 vòng tròn, cả 2 vòng tròn này có tâm cùng nằm trên 1 đường thẳng và vòng tròn bên phải lớn hơn vòng tròn bên trái. Mỗi vòng trong chính là kiến thức, năng lực, phẩm chất của sinh viên. Vòng tròn lớn dần từ trái qua phải thể hiện sự tăng lên về mức độ từ bên trong mỗi vòng tròn theo thời gian. Cũng giống như quan niệm giáo dục khai sáng con người từ bên trong rồi sau đó để họ tự thu nạp kiến thức và phát triển dần theo thời gian.
– Cuối cùng, Logo thể thiện sự ĐA VĂN HÓA trong triết lý giáo dục của nhà trường qua sự liên kết của 2 vòng tròn với nhau tạo thành 1 mắc xích, nó giống với các mối liên kết giáo dục của nhà trường với các trường Đại học khác trong khu vực Châu Á và với các quốc gia khắp nơi trên Thế giới hiện nay.