Tác giả: Đào Duy Phương.
Đơn vị: Khoa Nhân học.

Ý nghĩa:
Về tổng thể, logo được thiết theo hình các vòng tròn đồng tâm bao trùm những biểu tượng bên trong. Phần tổng thể bao gồm những phần sau:

  1. Chủ đề “ĐH KHXH&NV – TRUYỀN THỐNG – NHÂN BẢN – HỘI NHẬP”
  2. Triết lý giáo dục của Nhà trường: “GIÁO DỤC TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – ĐA VĂN HÓA”

Về chi tiết, logo là sự hợp nhất bởi nhiều biểu tượng nằm ở bên trong, bao gồm:

  1. Biểu tượng chiếc thuyền với những cánh buồm được tạo thành bởi số 60 với ý nghĩa quá trình hình thành và phát triển của trường tựa như hành trình của một con thuyền: Có lúc con thuyền ấy chạy êm ả trên mặt biển lặng yên, nhưng đôi khi nó gặp những con sóng dữ dội nhưng vẫn cố gắng kiên định đương đầu với điều đó. Hành trình ấy đã trải qua 60 năm và vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước.
  2. Biểu tượng logo của trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM.
  3. Bên dưới là dãy số “1957-2017”: 60 năm hình thành và phát triển của trường.
  4. Trên cùng là biểu tượng địa cầu: Ngày nay, mang mô hình hiện đại của đại học thế giới, trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hệ thống giáo dục đại học về các ngành KHXH&NV không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực châu Á.