Tác giả: Lê Trung Thành
Đơn vị: Đô thị học

Ý nghĩa:
– Biểu trưng được thể hiện với hai màu chủ đạo Cam – Xanh dương thể hiện cho tri thức và sự năng động sáng tạo của sinh viên. Biểu trưng đơn giản, dễ nhận biết và dễ thể hiện trên các sản phẩm truyền thông.
– Phần chính của biểu trưng – số 60, với tổng thể được thiết kế mô phỏng dáng người đang vươn lên cùng sự kết hợp của các màu sắc thể hiện con người toàn diện về cả 4 mặt: đức, trí, thể, mỹ với tầm nhìn và khát khao vươn xa trong cuộc sống. Ngoài ra, số 0 được thể hiện bằng hình ảnh đầu người là sự kết hợp giữa 3 con người đại diện cho tinh thần đoàn kết, đa thông tin và đa văn hóa trong nhận thức của người sinh viên. Tất cả thể hiện tinh thần giáo dục của nhà trường: “Giáo dục toàn diện – khai phóng – đa văn hóa.”