Dự án “Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật” do Đại sứ quán Ailen tài trợ và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) để thực hiện các hoạt động nhằm giúp sinh viên khuyết tật sẽ có nhiều cơ hội để hòa nhập, đóng góp vào phát triển chung của xã hội.
Trong khuôn khổ dự án, ngày hội “Một thế giới cho tất cả” được tổ chức nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu được những khó khăn mà người khuyết tật nói chung và sinh viên khuyết tật nói riêng phải đối mặt hàng ngày tại trường học và các công trình công cộng. Ngoài ra, ngày hội nhằm tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng một cách hiệu quả, đặc biệt tại môi trường Đại học.
Thời gian: 8g00 ngày 03/6/2017 (Thứ bảy)
Địa điểm: Phòng đọc Thư viện (Trường ĐH KHXH&NV – Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức)

Ban Biên tập