Chương trình đã thu hút trên 50 đoàn viên, sinh viên tham gia. Các bạn sinh viên đã theo sự phân công của ban tổ chức, chia làm hai nhóm. Một nhóm phát tờ rơi tuyên truyền cho chương trình. Nhóm còn lại dọn dẹp rác và những mẫu quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường Trường Sa, quận Bình Thạnh. Các hoạt động chính của chương trình là làm sạch, giữ gìn và giới thiệu hình ảnh một tuyến đường Trường Sa sạch sẽ, văn minh.
Với chương trình này, Đoàn khoa Văn hóa học mong muốn góp phần nâng cao ý thức cho các bạn sinh viên và mọi người để cùng nhau bảo vệ môi trường sống sạch đẹp, trong lành, thể hiện nếp sống văn minh, hiện đại.
Thêm vào đó, thông qua việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trên tuyến đường mang tên Trường Sa để chúng ta nghĩ về những chiến sĩ quần đảo nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa của Việt Nam đang hằng ngày bảo vệ lãnh thổ, bờ cõi nước nhà.

Tờ rơi tuyên truyền cho chương trình

NGỌC UYỂN