Xin giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh vui tươi của các bạn đại biểu tàu đến thăm Việt Nam.

Ông Ito Makoto – lãnh đạo Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á lần thứ 40 năm 2013. Ảnh: Sỹ Sơn


Ông Kan Keiji – thuyền trưởng của tàu Nippon Maru năm 2013.
Ảnh: Sỹ Sơn


Đoàn đại biểu Thái Lan gồm 29 thành viên, lãnh đạo là anh Bhamorbutr Manusaporn.
Ảnh: Sỹ Sơn


Đoàn đại biểu Lào có 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Phanphengdy Thongsanith.
Ảnh: Sỹ Sơn


Đoàn đại biểu thanh niên Singapore có 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là chị Sharifah Masturah Shahab-Yokoyama. Ảnh: Sỹ Sơn


Đoàn đại biểu Philippin bao gồm 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Arceo Ariel Santos. Ảnh: Sỹ Sơn


Đoàn đại biểu Brunei bao gồm 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là chị Fatimah Metali. Ảnh: Anh Thoại


Đoàn đại biểu Campuchia có 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là chị Monirath Hav. Ảnh: Anh Thoại


Đoàn đại biểu Indonesia có 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Abri Eko Noerjanto. Ảnh: Anh Thoại


Đoàn đại biểu Malaysia có 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Mohd Shafiq Bin Mohd Khan. Ảnh: Anh Thoại


Đoàn đại biểu Myanmar có 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Lin Htet Aung. Ảnh: Anh Thoại


Đoàn đại biểu Nhật Bản bao gồm 40 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Suzuki Taiju. Ảnh: Anh Thoại


Đoàn đại biểu Việt Nam bao gồm 29 thành viên, lãnh đạo đoàn là anh Nguyễn Cao Thế.
Ảnh: Anh Thoại


Sự rộn ràng, vui tươi của các bạn tình nguyện chào đón đại biểu thanh niên . Ảnh: Sỹ Sơn

Mỹ Sơn – Anh Thoại (Theo website thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn)