1. Nội dung chương trình:
– Giới thiệu, quảng bá các chương trình học bổng của EU và các chương trình học bổng quốc gia của các nước thành viên EU.
– Chia sẻ những lợi thế khi học tập tại châu Âu.
– Nâng cao vị trí và hình ảnh về giáo dục sau đại học của Châu Âu.
– Quảng bá EU là một trung tâm xuất sac918 về học tập và nghiên cứu.
2. Thời gian: 13g00 ngày 02/10/2016 (Chủ nhật).
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường D, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (cơ sở Đinh Tiên Hoàng).
4. Đăng ký tham dự:
Số lượng đăng ký: 200 người.
Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường đăng ký tham dự sự kiện thông qua link:
eu-scholarships-infoday-hcmc.eventbrite.com
Đăng nhập bằng mật khẩu: DHKHXHNV.
Link đăng ký sẽ đóng vào ngày 21/9/2016 hoặc khi đã đủ số lượng đăng ký.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hồ Thùy Minh, SĐT: 0945.318.089, email: [email protected]

BAN TỔ CHỨC