Speed Reading đã trở nên rất nổi tiếng vào những năm 1947-1959, tạo nên những “Cơn bão lớn” về phong trào học đọc nhanh trên khắp nước Mỹ và các nước trong khu vực. Khái niệm về các khóa học dạy kỹ năng đọc nhanh (Super Reading) đã có mạng lưới từ những năm 1976 và đã rất thành công, đưa đến bước tiến hiệu quả cho người đọc lúc bấy giờ. Những người ham đọc, nhà nghiên cứu, sinh viên Mỹ đã làm việc hiệu quả hơn nhờ cải thiện tốc độ đọc của bản thân.

Mục tiêu chương trình “Speed Reading” mang lại:
• Tăng tốc độ đọc trung bình từ 2 – 10 lần với mức độ hiểu cao hơn hoặc tương đương so với trước kia
• Nắm được các kỹ thuật luyện nhớ lâu sau khi đọc
• Áp dụng được các phương pháp đọc sách hiệu quả vào việc đọc sách hàng ngày
• Sử dụng thành thạo các kỹ thuật luyện đọc nhanh
• Hình thành thói quen ghi nhớ và tổng hợp thông tin khi đọc
• Biết các phương pháp luyện tập để duy trì và nâng cao tốc độ đọc sau khóa học
Chương trình sẽ tổ chức: Từ 8h30 – 10h30, thứ 5, ngày 21/5/2015 tại phòng D.405
Diễn giả: ThS. Trịnh Bảo Kim – Có nhiều kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia ở nhiều vị trí cấp cao. Hiện nay đang là Giám Đốc điều hành/Giảng viên hệ thống giáo dục APC Toàn Quốc.
Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Đ/c Phi Yến – P.HC-TH (ĐT: 0989.730.536)

ĐOÀN KHỐI CÁN BỘ TRẺ