* Phần ý kiến và trao đổi với PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: 
– Nên thông báo đóng tiền học phí sớm trước 1 tháng để sinh viên có thể chuẩn bị đầy đủ tiền. Việc thu học phí cần bố trí khoa học hơn để tránh trường hợp chen lấn.
Việc đóng thu học phí nhà trường thông báo thu theo khóa, tuy nhiên một số bạn sinh viên đóng không đúng theo thông báo. Như vậy, số lượng các bạn sinh viên đến đóng học phí ngày cuối quá đông không thể tránh khỏi sự chen lấn. Vì vậy, khi đóng học phí các bạn sinh viên đóng theo đúng thông báo.
– Mỗi đợt thu học phí nhà trường thông báo trước từ 3 đến 4 tuần để cho các bạn sinh viên có sự chuẩn bị, Phòng sẽ rút kinh nghiệm cho các kỳ thu học phí tiếp theo.
– Sinh viên thắc mắc về việc đóng bổ sung tiền học phí quân sự. Vì sao trong thông báo không nêu lý do nộp bổ sung?
– Căn cứ công văn số 22/ĐHQG-KHTC ngày 07/01/2011 của Đại học Quốc gia TP.HCM về mức thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đối với các trường thuộc ĐHQG – HCM từnăm 2011 mức học phí 250.000 đồng; Nhà trường đã thu theo mức mà TTGDQP thông báoNH09-10: 200.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó TTGDQP thông báo là đóng học phí theo năm (có nghĩa là các bạn thuộc khóa 2010 theo học GDQP năm 2011 thì đóng học phí năm 2011 với mức 250.000 đồng). Các bạn Khóa 2010 đã đóng 200.000 đồng như vậy đóng bổ sung 50.000 đồng/sinh viên.
– Căn cứ theo công văn số 2052/ĐHQG-KHTC ngày 30/12/2011 của Đại học Quốc gia TP.HCM về mức thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đối với các trường thuộc ĐHQG – HCM từ năm 2012 mức học phí 315.000 đồng; Nhà trường đã thu theo mức mà TTGDQP thông báo NH10-11: 250.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó TTGDQP thông báo là đóng học phí theo năm(có nghĩa là các bạn thuộc khóa 2011 theo học GDQP năm 2012 thì đóng học phí năm 2012 với mức 315.000 đồng). Các bạn Khóa 2011 đã đóng 250.000 đồng như vậy đóng bổ sung 65.000 đồng/sinh viên.
– Căn cứ theo công văn số 2117/ĐHQG-KHTC ngày 28/12/2012 của Đại học Quốc gia TP.HCM về mức thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đối với các trường thuộc ĐHQG – HCM từ năm 2013 mức học phí 383.000 đồng; nhà trường đã thu theo mức mà TTGDQP thông báo NH10-11: 315.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó TTGDQP thông báo là đóng học phí theo năm(có nghĩa là các bạn thuộc khóa 2012 theo học GDQP năm 2013 thì đóng học phí năm 2013 với mức 383.000 đồng). Các bạn Khóa 2012 đã đóng 315.000 đồng như vậy đóng bổ sung 68.000 đồng/sinh viên.
– Về việc đóng học phí môn giáo dục thể chất. Tại sao học 1 chỉ nhưng lại phải đóng tiền 2 chỉ?
– Qua tìm hiểu Phòng được biết chỉ có số ít sinh viên khi đăng ký 1 chỉ nhưng đóng tiền 2 chỉ là như sau . Theo lịch học GDTC đối với sinh viên năm nhất học kỳ I là 2 chỉ TC 001-TC 002, học kỳ II là 2 chỉ TC 003- TC 004 và đó là điều bắt buộc. Nên khi sinh viên đăng ký học một trong 4 chỉ nói trên nếu ở học kỳ I Phòng Đào tạo sẽ thu 2 chỉ TC 001-TC 002 và nếu ở học kỳ II Phòng Đào tạo sẽ thu 2 chỉ TC 003-TC 004 .Thực tế thì các em đã học đủ 2 chỉ và số điểm khi các Thầy, Cô gởi về Phòng Đào tạo đã thể hiện được điều đó .Vì vậy để cho việc đăng ký và vào điểm được thuận lợi hơn đề nghị sinh viên khi đăng ký lưu ý đối với sinh viên năm nhất HK I là 2 chỉ-HK II là 2 chỉ.
– Sau khi đóng các khoản tiền thì sinh viên có cần phải giữ biên lai không? Nếu không may bị mất thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Có giải pháp nào để giải quyết việc cấp lại biên lai hay không?
– Biên lai thu học phí là chứng minh việc sinh viên đã thục hiện nghĩa vụ đóng học phí cho trường, sinh viên cần phải giữ lại toàn bộ các biên lai khi đến đóng học phí. Biên lai chỉ được cấp 1 lần khi nộp học phí. Trường hợp bị mất biên lai đóng học phí, sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoach tài chính (phòng B004) để được hướng dẫn.
– Đầu năm, trường tạm thu của sinh viên năm nhất 2.000.000đ/sinh viên trong học kỳ 1, sinh viên chỉ học 16 tín chỉ (1.680.000đ), số tiền dư còn lại sẽ chuyển vào học ký 2 như thế nào?
– Sinh viên nộp học phí căn cứ vào phiếu đăng ký học tập học kỳ 1 và học kỳ 2 do Phòng Đào tạo cấp cho sinh viên.
Học phí của sinh viên năm nhất sẽ được tính như sau:
Học phí cả năm = (Số tín chỉ đăng ký: HK1+HK2) x Số tiền/tín chỉ – Số tiền đã tạm thu.
Ví dụ: Sinh viên đăng ký HK1 là 16 tín chỉ (16TC x 105.000đ = 1.680.000đ), HK2 đăng ký 20 tín chỉ (20TC x 105.000đ = 2.100.000đ).
Học phí HK2 còn lại phải đóng: (1.680.000đ + 2.100.000đ) – 2.000.000đ = 1.780.000đ.
 
* Phần ý kiến và trao đổi với TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ: 
A. Phần đặt ý kiến: 
– Về việc học ngoại ngữ, hi vọng trường sẽ mở những lớp tiếng Tây Ban Nha hay Đức… ở cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.
– Khi đi học ngoại ngữ, sinh viên bị thu biên lai đóng học phí. Khi cần chứng minh là đã đóng tiền cho gia đình biết hoặc khi cần thiết thì sinh viên không có biên lai.
– Nên mở thêm các lớp ngoại ngữ không chuyên vào ban ngày để thuận tiện cho việc đi lại.
– Phương pháp dạy của Trung tâm chưa thu hút được học viên, chất lượng đào tạo và độ khó của đề thi chưa tương xứng; còn thiếu trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, đặc biệt là máy nghe.
– Sinh viên đề xuất tăng cường số lượng cán bộ khu vực đăng kí và thu tiền học phí (đặc biệt là cơ sở Thủ Đức); mở thêm các lớp ngoại ngữ vào buổi sáng và buổi chiều.
B. Phần trả lời:
– Vì số lượng sinh viên đăng ký quá ít (4 sinh viên) nên Trung tâm không thể mở được. Nếu số lượng sinh viên có nhu cầu nhiều, Trung tâm sẽ mở
– Trung tâm sẽ xem xét để giải quyết. Hiện đã có các lớp buổi sáng và buổi chiều, đáp ứng đủ nhu cầu của SV. Tuy nhiên SV cũng nên tranh thủ đăng ký sớm, tránh hiện tượng quá tải vào ngày cuối cùng.
– Hiện trung tâm đang tiếp tục đổi mới, gửi giảng viên tham gia các lớp đào tạo quốc tế. Việc thiếu máy nghe có thể do thiếu thông tin vì Trung tâm đã trang bị rất nhiều máy và thường xuyên còn dư.

BBT