Ngày hội “Một thế giới cho tất cả” được tổ chức nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu được những khó khăn mà người khuyết tật nói chung và sinh viên khuyết tật nói riêng phải đối mặt hàng ngày tại trường học và các công trình công cộng. Ngoài ra, ngày hội nhằm tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng một cách hiệu quả, đặc biệt tại môi trường Đại học.
Thời gian: 7:30, ngày 02/12/2017 (Ngày
Địa điểm: Phòng đọc Thư viện Trường (Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức)
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/isDZKzjB7qShbhMv1

Ban Biên tập