Đây là bài kiểm tra nghề nghiệp giúp sinh viên khám phá phân loại bản thân, xem nhà tuyển dụng nào sẽ phù hợp với bạn.

Giao diện trang khảo sát.


Cuộc kiểm tra sẽ phân loại thành 7 nhóm xếp loại ứng viên dựa trên sở thích, mục tiêu về nghề nghiệp, và tính cách của bạn. Biết nhóm ứng viên của mình là điều quan trọng. Hãy tham gia và khám phá bạn thuộc nhóm ứng viên nào.

Cuộc kiểm tra sẽ phân loại thành 7 nhóm xếp loại ứng viên


Sinh viên click vào ĐÂY để tham gia khảo sát.
Thân mời các bạn sinh viên tham gia cuộc này.

Theo hcmussh.edu.vn