>> Tân sinh viên khóa 2016-2020 (năm nhất) xem lịch cụ thể tại đây.
>> Sinh viên lưu ý nội dung 7: Chương trình du khảo lịch sử – cách mạng tại Địa đạo Củ Chi: Xe đón tập trung tại Cơ sở Linh Trung vào lúc 7g00; giờ về dự kiến lúc 16g30 (ngày cụ thể theo từng ngành có trong lịch trên). Trước ngày đi, sinh viên sẽ xem danh sách bố trí xe được cập nhật tại website này.