LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐOÀN THANH NIÊN

1. Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính
Năm 1996, khi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thì Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng được chính thức được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khi thành lập đến nay, Đoàn trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trải qua 06 nhiệm kì với nhiều thành tích đáng khích lệ, đặc biệt Đoàn trường luôn nằm trong số các trường có phong trào sinh viên sôi nổi, thiết thực hiệu quả nhất với các hoạt động phù hợp với thế mạnh của trường: hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng; hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học; hoạt động giao lưu quốc tế và các hoạt động mang tính đặc thù về chính trị tư tưởng.

BCH Đoàn trường khóa IX – nhiệm kỳ 2017-2019


Hiện nay, Văn phòng Đoàn Trường đặt tại Phòng P2-06, nhà điều hành (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức) và văn phòng liên lạc đặt tại phòng B.013 (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM).
2. Một số thành tích, khen thưởng tiêu biểu đã đạt được:

Hình thức Nội dung khen thưởng Đơn vị tặng khen thưởng
Năm 2005
Bằng khen Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào sinh viên, học sinh trung học chuyên nghiệp năm học 2004 – 2005 Trung ương Đoàn
Năm 2006
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động sinh viên nghiên cứu khoa học và tham gia giải thưởng Khoa học Sinh viên – Euréka lần 7 năm 2005 UBND TP.HCM
Bằng khen Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trong thanh niên HSSV năm học 2005 – 2006 Giám đốc ĐHQG-HCM
Năm 2007
Chứng nhận Đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc” năm 2006 Chủ tịch UBND TP.HCM
Bằng khen Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào sinh viên, học sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2006 – 2007 Trung ương Đoàn
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc đạt giải Khuyến khích bảng A trong Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IV năm 2007 Chủ tịch UBND TP.HCM
Bằng khen Đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên học sinh ĐHQG-HCM trong năm học 2006 – 2007 Giám đốc ĐHQG-HCM
Năm 2008
Bằng khen Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào sinh viên, học sinh Trung cấp chuyên nghiệp TP.HCM năm học 2007 – 2008 Trung ương Đoàn
Chứng nhận Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Năm 2007 Chủ tịch UBND TP.HCM
Năm 2009
Bằng khen Trường ĐH KHXH&NV Lập thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện tại tỉnh Bến Tre 10 năm (2000 – 2009) Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre
Chứng nhận Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Năm 2008 Chủ tịch UBND TP.HCM
Giấy khen Đạt thành tích tiêu biểu qua 02 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM
Năm 2010
Bằng khen Đạt giải 3 – Bảng Cán bộ, giảng viên trẻ trong Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Vững bước dưới cờ Đảng” lần II năm 2010 Giám đốc ĐHQG-HCM
Bằng khen Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2008 – 2009) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố Chủ tịch UBND TP.HCM
Bằng khen Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia đóng góp tích cực hiệu quả cho giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka” lần thứ 12 năm 2010 UBND TP.HCM
Giấy khen Là đơn vị tham gia tốt phần thi cá nhân Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần IV năm 2010 Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Đạt giải Khuyến khích phần thi đội tuyển Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần IV năm 2010 Thành Đoàn TP.HCM
Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Người Cộng sản Trẻ” – TP.HCM giai đoạn 1994 – 2009 Trung ương Đoàn
Giấy khen Hoàn thành tốt Tháng Thanh niên năm 2010 “Thanh niên hành động vì môi trường” Thành Đoàn TP.HCM
Chứng nhận Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009 Chủ tịch UBND TP.HCM
Bằng khen Có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học KHXH và Nhân văn – ĐHQG-HCM nhiệm kỳ V (2007 – 2010) Trung ương Đoàn
Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” – TP.HCM giai đoạn 2007 – 2010 Trung ương Đoàn
Năm 2011
Bằng khen Có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiều năm liền – Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931 – 26/03/2011) Trung ương Đoàn
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2009-2010, 2010-2011) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố Chủ tịch UBND TP.HCM
Năm 2012
Chứng nhận Đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố” năm 2011 UBND TP.HCM
Bằng khen Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 – 2012 Trung ương Đoàn
Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong ”Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” Giám đốc Công an TP.HCM
Giấy khen Đã có nhiều đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012) Thành Đoàn TP.HCM
Năm 2013
Chứng nhận Đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố” năm 2012 UBND TP.HCM
Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Năm 2011, 2012) Đảng bộ ĐHQG-HCM
Giấy khen Đã hoàn thành tốt tháng Thanh niên năm 2013 chủ đề ”Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” Thành Đoàn TP.HCM
Bằng khen Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Trường học 2 năm học liên tục (2011 – 2012, 2012 – 2013) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố UBND TP.HCM
Năm 2014
Chứng nhận Đạt danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố” năm 2013 UBND TP.HCM
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 – 2014 Trung ương Đoàn
Giấy khen Đã xuất sắc đạt giải đội thi có phần thi hùng biện hay nhất trong Hội thi Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn lần 1 năm 2014 Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Đã đóng góp tích cực trong phong trào văn hóa văn nghệ của học sinh, sinh viên TP giai đoạn 2005 – 2014 Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Hoàn thành xuất sắc trong tháng Thanh niên năm 2014, chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Giám đốc Công an TP.HCM
Năm 2015
Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” – TP.HCM giai đoạn 2010 – 2014 Trung ương Đoàn
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 – 2015 Trung ương Đoàn
Giấy khen Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo” giai đoạn 2013 – 2015 Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Đạt giải tập thể tham gia tích cực Phần thi Radio Cuộc thi ảnh và radio “Những dấu chân tình nguyện” năm 2015 Thành Đoàn TP.HCM
Giấy khen Đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM giai đoạn 2011 – 2015 Đảng bộ ĐHQG-HCM
Năm 2016
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 Trung ương Đoàn
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2015 – 2016 Trung ương Đoàn
Bằng khen Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố” giai đoạn 2013 – 2016 Thành Đoàn TP.HCM
Bằng khen Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 Thành Đoàn TP.HCM
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học Thành Đoàn TP.HCM
Công nhận Công trình Thanh niên “Khu truyền thống phong trào sinh viên yêu nước Văn Khoa” Thành Đoàn TP.HCM
Công nhận Công trình Thanh niên “Cửa hàng cà phê sách Youth Station” Thành Đoàn TP.HCM
Công nhận Công trình Thanh niên “Quỹ học bổng Đồng hành với sinh viên NH 2015-2016” Thành Đoàn TP.HCM
Năm 2017
Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cụm thi đua số 2 Thành Đoàn TP.HCM
Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc 3 năm liên tiếp: 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017  Trung ương Đoàn