Sự kiện nhằm mục đích giới thiệu, trao đổi về các kết quả nghiên cứu có giá trị của các học giả quốc tế về Giáo sư Trần Đức Thảo – một triết gia hàng đầu của Việt Nam có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của nền triết học thế giới, được coi là cầu nối chuyển giao văn hóa – triết học Đức, Pháp và Việt Nam hiện đại. Sự kiện này đồng thời tạo không gian, không khí sinh hoạt học thuật và nhằm thúc đẩy văn hóa đọc sách trong nhà trường, góp phần nâng cao trình độ học tập, nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên ngành Triết học nói riêng và các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung.
Thời gian: 8g00 – 11g30 ngày 07/01/2017 (Thứ bảy).
Địa điểm: Hội trường D (cơ sở Đinh Tiên Hoàng).
Link đăng ký tham dự: https://goo.gl/zSYqjs.
Ngoài ra, 20 bạn đọc đến tham dự buổi lễ ra mắt và tọa đàm giới thiệu sớm nhất sẽ được tặng sách của Ban tổ chức.

Ban Biên Tập