Trước diễn biến phức tạp và mức độ của cơn bão số 16 (bão TemBin), Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo tạm ngừng các hoạt động giảng dạy và học tập từ sau 12 giờ ngày 25-12 đến hết ngày 26-12-2017.

Theo đó, lịch học tập và lịch thi của sinh viên trong sáng ngày 25/12 (trước 12:00) vẫn được diễn ra bình thường.
Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông tin kịp thời đến toàn thể giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện.

Diễn biến cơn bão số 16 (Bão Tembin).

Ban Biên tập