“Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý nhất của sinh viên Việt Nam nhằm tôn vinh những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trên cả 05 lĩnh vực: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Trong năm học 2015-2016 vừa qua, nhằm tiếp tục tạo động lực phấn đấu cho sinh viên, xây dựng môi trường thi đua rèn luyện sôi nổi hơn nữa, Hội Sinh viên trường đã giữ những điều chỉnh, nâng chuẩn mới của tiêu chuẩn của năm 2015 để áp dụng vào hệ thống tiêu chuẩn của Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2016.
Danh sách 108 Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2016: Xem tại đây
Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường sẽ được diễn ra trong chương trình “Nhắn tuổi 20”
– Thời gian: 17g30 ngày 06/01/2017 (Thứ sáu)
– Địa điểm: Hội trường C (Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức).
Bên cạnh đó, cuộc thi “Sản phẩm truyền thông sáng tạo về Phong trào Sinh viên 5 tốt” đã được tổ chức nhằm phát huy sức sáng tạo của các bạn sinh viên và giúp phong trào Sinh viên 5 tốt được lan tỏa. Từ 17 sản phẩm được gửi về từ các Liên chi Hội Sinh viên khoa/bộ môn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã chọn được 4 sản phẩm đạt giải. Cụ thể như sau:
+ Giải ba:
– Sản phẩm “Clip giới thiệu phong trào Sinh viên 5 tốt” – Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc.
– Sản phẩm “Clip giới thiệu phong trào Sinh viên 5 tốt” – Liên chi Hội Sinh viên khoa Quan hệ quốc tế
+ Giải khuyến khích:
– Sản phẩm “Clip giới thiệu phong trào Sinh viên 5 tốt” – Liên chi Hội Sinh viên khoa Công tác xã hội.
– Sản phẩm “Nhật ký Sinh viên 5 tốt” – Liên chi Hội Sinh viên khoa Đông phương học.
Căn cứ vào kết quả công tác triển khai, thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, hệ thống các giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, số lượng “Sinh viên 5 tốt” của các đơn vị cũng như việc tham gia cuộc thi “Sản phẩm truyền thông sáng tạo phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận 03 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm 2016, cụ thể như sau:
– Liên chi Hội Sinh viên bộ môn Du lịch.
– Liên chi Hội Sinh viên khoa Đô thị học.
– Liên chi Hội Sinh viên khoa Quan hệ quốc tế.

Ban Biên Tập