Tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành và cấp ĐHQG năm 2015 với những sự điều chỉnh, nâng chuẩn mới đã tạo nên động lực để sinh viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nỗ lực trau dồi kiến thức và kỹ năng cho bản thân.
5TOT -OK1
Vừa qua, qua quá trình họp xét, bình chọn, Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và cấp ĐHQG năm 2015 đã có kết quả bình chọn chính thức, công nhận 72 Sinh viên 5 tốt cấp Thành năm 2015 và 142 Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG năm 2015. Trường ĐH KHXH&NV có 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2015 và 14 Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG, trong đó có 02 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” ĐHQG-HCM năm 2015.
05 Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành năm 2015

 1. Nguyễn Hoàng Vân – Ngữ văn Anh
 2. Nguyễn Phước Tiến – Du lịch
 3. Trương Hoàng Tố Nga – Du lịch
 4. Phạm Trần Kim Ngọc – Tâm lý học
 5. Võ Nhật Huy – Tâm lý học

14 Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG năm 2015

 1. Phan Nguyễn Phong Luân – Du lịch
 2. Nguyễn Phước Tiến – Du lịch
 3. Trương Hoàng Tố Nga – Du lịch
 4. Lương Thành Đạt – Đô thị học
 5. Lê Khánh Hưng – Đô thị học
 6. Nguyễn Phương Nguyệt Minh – Đô thị học
 7. Tạ Lê Minh Phước – Ngữ văn Anh
 8. Nguyễn Hoàng Vân – Ngữ văn Anh (Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu”)
 9. Trịnh Kim Ngân – Ngữ văn Anh
 10. Phạm Thị Cẩm Triều – Nhật Bản học
 11. Khương Thị Thu Hương – Nhật Bản học
 12. Võ Nhật Huy – Tâm lý học (Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu”)
 13. Nguyễn Hoàng Đăng Huy – Quan hệ quốc tế
 14. Nguyễn Trần Bảo Yến – Quan hệ quốc tế

Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm học 2015 – 2016 dự kiến được tổ chức vào lúc 18g00 ngày 08/01/2016 (Thứ sáu) tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (Số 04, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).
Chương trình “Liên hoan Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM 2015” – Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” ĐHQG-HCM 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 19/12/2015 tại trường ĐH Kinh tế – Luật (Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM).

BBT