Trong ba ngày 26,27,28/12/2016, tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Ban chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện 2017 đã phỏng vấn hơn 100 bạn sinh viên nhằm chọn ra những chiến sĩ phù hợp để tham gia mặt trận Xuân tình nguyện 2017 cấp trường tại địa bàn xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Sau quá trình phỏng vấn, Ban chỉ huy đã chọn ra 32 sinh viên phù hợp tham gia mặt trận An Giang năm nay.
Xem danh sách chiến sĩ chính thức của mặt trận huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang: TẠI ĐÂY
BCH Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2017 xin chúc mừng 32 chiến sĩ trong danh sách trên. Đồng thời, với những bạn không có tên trong danh sách lần này Ban chỉ huy hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với các chiến dịch tình nguyện của Hội Sinh viên trường.

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG