Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức.
Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là dịp nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
Đây là sân chơi kiến thức về các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đầu tiên sử dụng hình thức đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet đối với Bảng thi cá nhân. Ở Bảng đội tuyển, Hội thi áp dụng hình thức thi sân khấu hóa, đấu loại đối kháng giữa đội tuyển đến từ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
Thời gian: Từ 09g00 ngày 05/3/2017 đến 22g00 ngày 16/4/2017.
– Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017.
Cách thức dự thi: Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đ/c Trần Ngọc Huyền Trân – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường – 0932.927.474

Ban Biên tập