Nhằm xây dựng văn hóa trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu và học tập ở trường đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Văn hóa trích dẫn trong hoạt động học tập – nghiên cứu
Thời gian: 08g00, ngày 21 tháng 10 năm 2014 (thứ ba)
Địa điểm: Hội trường D, lầu 1, Trường ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.
Nội dung: Phổ biến kiến thức chung về SHHT (phần quyền tác giả, mở rộng ra các vấn đề về đạo văn và hình thành văn hóa sử dụng trích dẫn trong nghiên cứu khoa học).

BBT