Vào ngày 25/10/2019 tại Hội trường D trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG – HCM cơ sở Đinh Tiên Hoàng, khoa Đông Phương học đã tổ chức chương trình Hội thảo quốc tế “Các giá trị của châu Á trong quá trình nhập và phát triển”.