Bạn có những thắc mắc về Nghiên cứu khoa học?
Bạn muốn làm một cái đề tài nghiên cứu cấp trường nhưng không rõ quy trình?
Bạn có vấn đề muốn nghiên cứu nhưng không biết làm sao để triển khai?
Vậy bạn có muốn tham gia một chương trình mà ở đó sẽ có người chia sẻ, trình bày những đề tài nghiên cứu cấp trường. Sẽ có những Giảng viên “Lão luyện” nhận xét và đưa ra thêm ý kiến cho hướng nghiên cứu không?
Nghiên cứu khoa học luôn là thế mạnh của sinh viên trường Đại học KHXH&NV bởi sinh viên  luôn có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng, nhiều vấn đề từ đó đi vào nghiên cứu các vấn đề mà sinh viên quan tâm.
Nhằm nâng cao khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học cho sinh viên cũng như giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường từ đó bổ sung thêm kiến thức cho sinh viên về các vấn đề  xã hội. Hằng năm, khoa Công tác xã hội đều tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên.
Năm nay Ban chủ nhiệm khoa tiếp tục tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 nhằm giới thiệu 06 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Công tác xã hội được chọn tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường.

Hãy đến với Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức lúc 7g00 ngày 22.5.2017 tại phòng A1-, cơ sở Thủ Đức để được hiểu hơn về nghiên cứu khoa học và bổ sung thêm kiến thức cho bản thân nhé.
+Thời gian: 7g00 – 11g00 ngày 22/05/2017
+Địa điểm: Phòng A1-02, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – cơ sở Thủ Đức.

Đoàn – Hội khoa Công tác Xã hội