Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Đoàn trường lần thứ 1 nhiệm kỳ 2015-2017

(Suctrenhanvan) - Ngày 18/11/2016, tại phòng A.001, Đoàn trường ĐH KHXH&NV đã tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường lần thứ 1 nhiệm kỳ 2015-2017

502
  • Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Đoàn trường lần thứ 1 nhiệm kỳ 2015-2017