Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Đoàn trường phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh Nhà trường tổ chức xét trao học bổng Hội Cựu chiến binh trường năm học 2016-2017.  Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khoa/bộ môn như sau:

  1. Số lượng – trị giá:

– Số lượng: 10 suất
– Trị giá: 2.000.000 đồng/suất (Hai triệu đồng/ suất)

  1. Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Đối tượng: Toàn thể sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM.
– Tiêu chuẩn:
+ Học lực: Có điểm trung bình học tập năm học 2015 – 2016 đạt từ 7.0 trở lên (Đối với Tân sinh viên khóa 2016 thì tổng điểm thi Đại học từ 17 điểm trở lên)
+ Tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn – Hội cấp khoa/bộ môn, cấp trường tổ chức. Sinh viên có điểm rèn luyện học kỳ gần nhất từ 70 điểm trở lên đối với sinh viên năm 2, 3 và 4.
– Ưu tiên:
+ Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam.
+ Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động cộng đồng.
+ Sinh viên chưa nhận chưa nhận bất kỳ các học bổng nào trong năm.

  1. Thời gian:

–    Thời gian nộp hồ sơ: Hạn chót là 16g00 ngày 16/12/2016.
– Thời gian công bố học bổng: 22g00 ngày 18/12/2016 tại website: suctrenhanvan.edu.vn.
– Thời gian trao học bổng   dự kiến: 8g30 ngày 22/12/2016 tại Hội trường C, Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

  1. Địa điểm nộp hồ sơ xét học bổng:

– Văn phòng Đoàn TN – Hội SV cơ sở Thủ Đức (Phòng P206 nhà Điều hành).

  1. Hồ sơ học bổng bao gồm:

– Đơn xin học bổng có xác nhận của Đoàn khoa/bộ môn. Sinh viên có thể viết tay hoặc đánh máy đều được.
– Bảng điểm học tập có xác nhận của Nhà trường hoặc công chứng (Tân sinh viên khóa 2016 nộp bản sao giấy báo nhập học).
– Các loại giấy tờ xác nhận có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, con thương binh, mồ côi cha, mẹ, sinh viên khuyết tật hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam (nếu có).
– Các giấy tờ chứng minh tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội nếu có.
Lưu ý: tất cả giấy tờ liên quan bỏ chung vào một túi hồ sơ có ghi rõ thông tin sinh viên và tên học bổng: “Hội cựu chiến binh” năm 2016.
TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

BAN BIÊN TẬP