STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ – NHÀ XUẤT BẢN

GIÁ BÌA

ĐỊA CHỈ BÁN

1. An Artist’s Portrait of Vo Nguyen Giap Tạ Đức 190.000 đ Cửa hàng sách Nhà Xuất bản Trẻ
2. Chân dung Nghệ thuật Võ Nguyên Giáp Tạ Đức, Nam An dịch 190.000 đ
3. Không phải huyền thoại (Tiểu thuyết về Võ Nguyên Giáp) Hữu Mai – NXB Trẻ 120.000 đ
4. Võ Nguyên Giáp – Hào khí trăm năm Trần Thái Bình – NXB Trẻ 160.000 đ
5. Võ Nguyên Giáp – Hào khí trăm năm (bìa cứng) Trần Thái Bình – NXB Trẻ 270.000 đ
6. Võ Nguyên Giáp – Những năm tháng cuộc đời Mai Ly, Kim Tuyến, Quang Khải, Vĩnh Thắng, An Vy – NXB Trẻ 75.000 đ
7. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ – Ký ức 60 năm Quân đội nhân dân 54.000 đ
8. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ Quân đội nhân dân 105.000 đ
9. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ – Mốc vàng lịch sử Quân đội nhân dân 87.000 đ
10. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu Quân đội nhân dân 200.000 đ
11. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam Quân đội nhân dân 63.000 đ
12. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ Quân đội nhân dân 49.000 đ
13. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện Văn Học 77.000 đ
14. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sự kiện – Con số Quân đội nhân dân 65.000 đ
15. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  – Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ Quân đội nhân dân 50.000 đ
16. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  – Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ Văn Học 43.000 đ
17. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ Quân đội nhân dân 222.000 đ
18. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ Văn Học 33.000 đ
19. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ một kỳ quan lịch sử Quân đội nhân dân 73.000 đ
20. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Tuyển tập thơ văn Biện Biên Phủ Văn Học 300.000 đ
21. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 dưới góc nhìn của người nước ngoài Quân đội nhân dân 60.000 đ
22. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp Văn Học 51.000 đ
23. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ Nhân chứng sự kiện Quân đội nhân dân 74.000 đ
24. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí Thanh niên 88.000 đ
25. Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam –Văn hóa Việt Nam ý chí Việt Nam (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) Quân đội nhân dân 47.000 đ
26. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi Đoàn Hoài Trung 600.000 đ Nhà Xuất bản Tổng hợp, Nhà sách Tổng hợp 1, 2
27. Tướng Giáp trong lòng dân Nghệ sĩ nhiếp ảnh-Nhà báo Trần Tuấn 450.000 đ
28. Đại tướng trong lòng dân Nhiều tác giả 125.000 đ
29. Điện biên – Bản hùng ca vang mãi muôn đời Đoàn Hoài Trung 126.000 đ

Thông tin liên hệ các Nhà xuất bản:
1. Nhà Xuất bản Trẻ:
– Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Quận 3
– Số điện thoại: 0808.3598
2. Nhà Xuất bản Tổng hợp:
– Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1
– Điện thoại: 08.3825.6713
3. Nhà sách Tổng hợp 1:
– Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1
– Điện thoại: 08.3826.5804
4. Nhà sách Tổng hợp 2:
– Địa chỉ: 86-88 Nguyễn Tất Thành – Quận 4
– Điện thoại: 08.3943.3868

Theo website Thành Đoàn