Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (thứ hai, từ trái sang) – tân Bí thư Thành Đoàn.


Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Thành Đoàn cũng được Hội nghị nhất trí cho rút tên khỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn để nhận nhiệm vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường sinh ngày 01/6/1979 tại An Giang, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Chính trị hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố.
Từ tháng 6/1994 – 6/1997, đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường THPT Marie Curie nhiệm kỳ 1995 – 1996, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường (1996 – 1997).
Từ tháng 9/1997 – 9/2001, đồng chí là Phó Bí thư Đoàn khoa Kinh tế Đại cương, Phó Bí thư Đoàn khoa Kế toán kiểm toán, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố.
Từ tháng 01/2002 – 11/2006, đồng chí lần lượt là cán bộ Ban Đại học Chuyên nghiệp, cán bộ Ban Công tác Ngoài quốc doanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ quan Thành Đoàn ; Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Chánh văn phòng Thành Đoàn, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn. Tháng 11/2006, đồng chí được bầu tham gia Ban Thường vụ Thành Đoàn.
Tại Đại hội Đoàn Thành phố lần VIII vào tháng 10/2007, đồng chí được bầu giữ nhiệm vụ Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn. Tháng 12/2007, đồng chí được bầu giữ nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.
Tháng 10/2009, đồng chí được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn ; tháng 5/2010, đồng chí được bầu giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng thành phố.
Tháng 12/2012, đồng chí được bầu giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Từ tháng 01/2013, đồng chí được phân công giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn. Từ tháng 4/2013, đồng chí được hiệp thương giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố. Tháng 12/2013, đồng chí được hiệp thương giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Hội nghị cũng nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng ban Thiếu nhi Thành Đoàn, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Đội Thành phố nhiệm kỳ IX (2013 – 2017).

 Mỹ Đức (Theo thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn)