* Link đăng kí ý kiến đối thoại và tham gia: https://goo.gl/forms/6j85LBhPBa6eabEz2
– Thời gian: 15g00, ngày 27/10/2018 (Thứ Bảy)
– Địa điểm: Hội trường C – CS Linh Trung, Thủ Đức
– Thành phần: 
+ Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường
+ Đại diện lãnh đạo các phòng ban, trung tâm của trường và các khoa/bm
+ Đại diện các chi bộ sinh viên, thường trực Đoàn TN – Hội SV, tổ tu dưỡng rèn luyện các khoa/bộ môn
+ Sinh viên toàn trường.
– Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam, áo Hội sinh viên, đồng phục đơn vị đối với các cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở. Các bạn sinh viên tham dự mặc trang phục lịch sự.
Xin mời các bạn sinh viên có thắc mắc hay góp ý cho sự phát triển của nhà trường và lợi ích của các bạn sinh viên cùng tham gia đóng góp ý kiến và lắng nghe chia sẻ từ Ban Giám hiệu và các phòng ban