Đoàn đi thăm có đ/c Nguyễn Tuấn Nghĩa – Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư Đoàn Khối Cán bộ trẻ cùng các đồng chí đại diện BCH Đoàn – Hội trường, Đoàn Cán bộ trẻ và đại diện Quận Đoàn Tân Bình. Đến thăm tại nhà của đại tá Nguyễn Viết Tá, đoàn đã được nghe đại tá kể lại những tháng ngày chiến đấu anh dũng của đội quân xẻ dọc Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như chia sẻ về vao trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Nguyễn Viết Tá – Nguyên Trung đoàn phó trong chiến dịch Hồ Chí Minh.


Cán bộ Đoàn – Hội chăm chú nghe đại tá Nguyễn Viết Tá chia sẻ về những kỉ niệm chiến trường.


Trao phần quà từ tập thể Đoàn TN – Hội SV Trường cho đại tá Nguyễn Viết Tá.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh nói chung, tuổi trẻ ĐH KHXH&NV nói riêng đối với các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Thông qua đó, góp phần giáo dục truyền thống dân tộc, vai trò và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xứng đáng với công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

NHẬT HUY