Tuần vừa qua, Đoàn khoa Thư Viện – Thông tin học đã tổ chức thành công cuộc thi “ Thư viện tháng Tư” mang nét đặc trưng của khoa, cuộc thi thông qua nền tảng trao đổi – học tập trực tuyến Myaloha.vn

Cuộc thi tìm hiểu Luật Thư viện

Đây là một sân chơi bổ ích thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bạn Đoàn viên thanh niên thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nói chung và các bạn Thư viện – Thông tin học nói chung. Nhằm cung cấp đến các bạn sinh viện có sự hiểu biết, kiến thức cơ bản về các Điều, Khoản trong Luật Thư viện.

Vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 4 fanpage Đoàn- Khoa Thư viện- Thông tin học đã cung cấp “trang bị” cho các bạn thí sinh về toàn bộ nội dung Luật Thư viện. Trong đó nhấn mạnh “ Luật thư viện 2019 đã được Quốc hội thông qua từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020” gíúp thư viện hội nhập với cách mạng công nghiệp 4.0 đồng thời thúc đẩy phong trào đọc sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Với những sửa đổi mới nhất từ Luật thư viện 2019, chúng mình đã chuẩn bị hẳn một bộ album tổng hợp tất cả các kiến thức cơ bản mà các bạn cần phải biết trong Luật thư viện 2019 lần này, còn đây là đường dẫn liên kết Luật thư viện 2019 bản điện tử cho bạn nào cần https://bit.ly/Luat-Thu-Vien

Cuộc thi được diễn ra chính thức vào lúc 8g00 ngày 27/04/2020 và sẽ đóng lại lúc 21g00 ngày 29/04/2020 trên phần mềm trực tuyến Myaloha.

Thể lệ chi tiết:  https://bit.ly/The-Le-Chi-Tiet-Cuoc-Thi