Chiều ngày 15/01/2021 vừa qua, tại trụ sở UBND xã Đồng Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), BCH Đoàn khoa – BCH Liên chi Hội Sinh viên khoa và BCH Xã đoàn Đồng Phú đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp tổ chức các chiến dịch tình nguyện năm 2021.

Đại diện BCH Đoàn khoa – BCH Liên chi Hội Sinh viên khoa Xã hội học có: đồng chí Nguyễn Nhựt Thành – Bí thư Đoàn khoa, đồng chí Hoàng Trúc Phương – Phó Bí thư Đoàn khoa, Liên chi Hội Trưởng. Đại diện BCH Xã đoàn Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Đỗ Thị Thanh Trực – Bí thư Xã đoàn.

Biên bản ghi nhớ nhằm thống nhất về tinh thần làm việc, cũng như thể hiện sự quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà hai đơn vị đã đặt ra trong việc phối hợp tổ chức các chiến dịch tình nguyện năm 2021, mà trọng tâm là chiến dịch Xuân Tình nguyện và Mùa hè Xanh. Việc ký kết này giúp cho công tác xây dựng kế hoạch hoạt động trong các chiến dịch hiệu quả, tiệm cận với thực trạng, nhu cầu tại địa bàn hoạt động và đối tượng thụ hưởng; các hoạt động cũng được triển khai khoa học, liên tục và có tính kế thừa; phát huy chuyên môn ngành học trong các hoạt động tình nguyện.

Được biết, ngay trong chiến dịch Xuân Tình nguyện sắp tới, đội hình khoa Xã hội học cũng sẽ triển khai một số công cụ xã hội học để tìm hiểu về nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng tại địa phương, từ đó, xây dựng các hoạt động can thiệp phù hợp trong thời gian sắp tới.

Tin, ảnh: Đoàn – Hội Xã hội học