Nhằm nâng cao khả năng ngoại ngữ và tạo môi trường năng động cho sinh viên tham gia, Đoàn trường ĐHCNTT phối hợp cùng Bộ môn Anh văn của trường tổ chức Ngày hội Tiếng Anh UIT – UIT ENGLISH FESTIVAL.
Festival bao gồm 03 trạm, 01 cuộc thi karaoke tiếng Anh và 01 Seminar:

  • Chạy trạm (03 trạm, mỗi trạm là một thử thách);
  • Cuộc thi hát Tiếng Anh;
  • Seminar dành cho các công ty nói chuyện về yêu cầu tiếng Anh trong công việc;
* Cách thức đăng ký: 

* Giải thưởng

  • Giải nhất cho phần thi trạm: 1.000.000 đồng
  • Giải nhì cho phần thi trạm: 800.000 đồng
  • Giải ba cho phần thi trạm: 600.000 đồng
  • Giải nhất cho phần thi hát: 500.000 đồng
  • Giải nhì cho phần thi hát: 300.000 đồng
  • Giải ba cho phần thi hát: 000 đồng
  • Giải phụ được trao trực tiếp tại 5 trạm 000.000

Thông tin chi tiết xem tại: 03khlt-khuits-english-festival

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH