*Giới thiệu về bài thi TOPIK:
+ TOPIK là chữ viết tắt tên tiếng Anh của 한국어능력시험(Test of Proficiency in Korean), do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.
+ TOPIK gồm hai cấp độ thi: TOPIK I (ứng với cấp 1 và 2), TOPIK II (ứng với cấp 3, 4, 5 và 6)
+ TOPIK I bao gồm phần thi Nghe và Đọc trong 100 phút. TOPIK II bao gồm phần thi Nghe, Đọc và Viết trong 180 phút
TOPIK2
*Thông tin chi tiết về chương trình:
+ Địa điểm: Trường ĐHKHXH và NV, cở sở Linh Trung, Thủ Đức.
+ Thời gian: 7h30 ngày 13.03.2016 (dự kiến)
+ Lệ phí dự thi:
– TOPIK I: 15.000VND
– TOPIK II: 20.000 VND

+ Hình thức đăng kí:
Đối với sinh viên KHÔNG thuộc khoa Hàn Quốc học: đăng kí thông tin bao gồn họ tên, MSSV, email, cấp độ TOPIK dự thi thông qua email: [email protected].
+ Thời gian đăng kí: Đến hết ngày 06/03/2016.
+ Kết quả bài thi của thí sinh sẽ được BTC bảo mật và gửi về mail cá nhân cho thí sinh. BTC chỉ công bố Top 10 những bạn đạt điểm cao nhất.
* Thông tin về SBD, phòng thi sẽ được cập nhật sớm tại Facebook Đoàn TN – Hội SV Khoa Hàn Quốc học