Đại hội có sự tham dự của đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM; TS. Lê Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đông đảo khách mời là các vị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các phòng/ban, khoa/bộ môn; các cựu cán bộ Đoàn TNCS – Hội Sinh viên Trường các nhiệm kỳ trước, các cán bộ Đoàn – Hội Sinh viên các trường ĐH – CĐ trên địa bàn TP.HCM cùng 250 đại biểu là cán bộ Hội Sinh viên của các Khoa, Bộ môn, CLB – Đội – Nhóm Nhà trường.

250 đại biểu và đông đảo khách mời tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2019.


Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Khánh – Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Đ/c Trần Nhật Huy – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Đ/c Trương Văn An – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Đ/c Mai Hữu Tâm – Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Triết học; Đ/c Hồ Thị Hạnh Quyên – Chủ nhiệm CLB Nữ Sinh Nhân Văn.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký điều hành, ghi nhận diễn biến Đại hội đại biểu Hội Sinh viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2019.


Đoàn Thư ký Đại hội gồm đồng chí Đặng Trần Phương Uyên – Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường; đồng chí Lê Hương Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa Văn hóa học.
Theo dự thảo Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên Trường nhiệm kỳ 2016 – 2019 do đồng chí Trương Văn An – nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ VII, tân Chủ tịch Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ VIII trình bày, nhằm thực hiện khẩu hiệu hành động “Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM: “Nâng cao bản lĩnh – Phát huy 5 tốt – Thi đua sáng tạo – Vươn ra biển lớn”, trong giai đoạn 2016 – 2019, Hội Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Đ/c Trương Văn An – nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa VII, tân Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa VIII trình bày Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên Trường nhiệm kỳ 2016-2019.


Đại hội lần này cũng đã xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác Hội và phong trào sinh viên Trường nhiệm kỳ mới 2016 – 2019 gồm:
Thứ nhất, đầu tư nâng chất và đổi mới các giải pháp nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống phong trào sinh viên Thành phố, truyền thống phong trào sinh viên Trường ĐH Văn khoa – ĐH Tổng hợp – ĐH KHXH&NV cho sinh viên.
Thứ hai, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và tinh thần cống hiến với cho sinh viên Trường; bồi dưỡng tư duy toàn diện, lập trường kiên định, quan điểm rõ ràng đối với các vấn đề chính trị – xã hội, rèn luyện tính độc lập, tự quyết, kiên quyết, sáng tạo, thái độ và cách xử lý phù hợp trước các tình huống phức tạp của đất nước và thế giới; có sự nhạy cảm với cái mới và phát triển khả năng tự đổi mới.

Đại biểu nghiên cứu chương trình Đại hội và dự thảo văn kiện Đại hội.


Thứ ba, đổi mới và nâng chất các giải pháp rèn luyện trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, qua đó xây dựng thế hệ sinh viên trường có lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp, hiểu biết và chấp hành luật pháp; tích cực thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nắm bắt công nghệ mới; phát triển toàn diện về văn – thể – mỹ; có tinh thần tình nguyện phục vụ cộng đồng; chủ động chuẩn bị hành trang hội nhập quốc tế.
Thứ tư, đầu tư sáng tạo các phương thức hoạt động, tăng cường công tác tập hợp sinh viên thông qua phát huy vai trò của hệ thống các CLB – Đội – Nhóm; đẩy mạnh công tác phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương vào việc nâng chất công tác Hội và phong trào Sinh viên; tăng cường khảo sát nhu cầu sinh viên, khảo sát hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để sinh viên tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp cho công tác Hội và phong trào Sinh viên trường.

Các đại biểu thảo luận Dự thảo Văn kiện đại hội Hội Sinh viên Trường khóa VIII (2016 – 2019).


Ở phiên làm việc thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 24/12/2016, Đại hội đã tiến hành thảo luận Dự thảo Văn kiện đại hội Hội Sinh viên Trường khóa VIII (2016 – 2019) với 05 chủ để thảo luận: Sinh viên ĐH KHXH&NV thi đua 5 tốt, vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; Sinh viên ĐH KHXH&NV tích cực phát huy tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chủ động hội nhập quốc tế; Sinh viên ĐH KHXH&NV tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; Sinh viên ĐH KHXH&NV phát huy thế mạnh chuyên ngành, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Đại biểu sôi nổi thảo luận và phát biểu đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện tại các tổ thảo luận.


Đại biểu sôi nổi thảo luận và phát biểu đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện tại các tổ thảo luận.


Tổ thảo luận số 01 về chủ đề “Sinh viên ĐH KHXH&NV thi đua 5 tốt; vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong” sôi nổi với nhiều ý kiến của đại biểu, đặc biệt là các chương trình truyền thông về phong trào “Sinh viên 5 tốt” và công tác phát huy giá trị của danh hiệu sau tuyên dương…


Hình ảnh tại Tổ thảo luận số 02 với chủ đề “Sinh viên ĐH KHXH&NV tích cực phát huy tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chủ động hội nhập quốc tế”.


Tổ thảo luận số 03 với chủ đề “Sinh viên ĐH KHXH&NV tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần”.


Tổ thảo luận số 4 với chủ đề “Sinh viên ĐH KHXH&NV phát huy thế mạnh chuyên ngành, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” cũng thu hút đông đảo đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.


“Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” là chủ đề của tổ thảo luận số 5.


Đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung tại Đại hội.


TS. Lê Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành – Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường khóa VII kết thúc nhiệm kỳ.


Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện đại hội Hội Sinh viên Trường khóa VIII, nhiều đại biểu mong muốn Hội Sinh viên Trường cần tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, phát huy hơn nữa công tác truyền thông, phát huy giá trị của danh hiệu sau tuyên dương; giúp sinh viên phát huy khai thác tài nguyên hiệu quả từ Internet, mạng xã hội… trong phong trào, tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp cho sinh viên Trường, mở rộng “Không gian kịch nói sinh viên” ở quy mô lớn hơn; tạo nhiều sân chơi văn hóa tinh thần, giao lưu cho cán bộ Hội…
Đa số các đại biểu đều nhất trí với các chỉ tiêu phấn đấu của Hội Sinh viên Trường đặt ra như có ít nhất 300 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, 30 “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM, 15 “Sinh viên 5 tốt cấp Thành” và 10 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; có 70% cán bộ Hội Sinh viên đạt “Danh hiệu Sinh viên 5 tốt” các cấp mỗi năm học; có ít nhất 01 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Thành trong nhiệm kỳ tới; vận động 400 triệu đồng học bổng hỗ trợ sinh viên…
Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bàn thảo, xác định 02 đề án “Phát huy sử dụng công trình Không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh”, “Trang bị kỹ năng giao lưu quốc tế cho sinh viên Trường”, 02 chương trình “Giai điệu sinh viên”, “Tuần lễ văn hóa quốc tế” sẽ là những điểm nổi bật và dấu ấn trong nhiệm kỳ mới.
Cũng trong sáng ngày 24/12/2016, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM khóa VIII đã diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh – Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường để thống nhất một số nội dung hiệp thương Ban chấp hành Hội sinh viên, các chức vụ của Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2019.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM khóa VIII.


Diễn ra trong không khí vừa trang trọng, nghiêm túc vừa trẻ trung, sôi nổi và đậm chất sinh viên, phiên làm việc thứ hai của Đại hội diễn ra vào sáng ngày 25/12/2016 đã mang đến cho các đại biểu tham dự nhiều cảm xúc. Trong phần văn nghệ chào mừng Đại hội, CLB Văn nghệ xung kích CKT đã đưa toàn thể hội trường hòa chung cảm xúc tự hào qua bài hát “Dậy mà đi” – bài hát truyền thống của Phong trào sinh viên Văn Khoa và ca khúc “Sáng ngời sinh viên Việt Nam” – một trong số ca khúc của tiết mục “Vung tre giữ trời” đạt giải Vàng Liên hoan Tiếng hát Học sinh, Sinh viên TP.HCM lần thứ IX.

Tiết mục “Dậy mà đi” của CLB Văn nghệ Xung kích CKT.


Ca khúc “Sáng ngời sinh viên Việt Nam” – một trong số những ca khúc của tiết mục “Vung tre giữ trời” đạt giải Vàng Liên hoan Tiếng hát Học sinh, Sinh viên TP.HCM lần thứ IX.


Nhiều phần trình bày tham luận về các mô hình giải pháp hoạt động hiệu quả cũng được chia sẻ tại đại hội. Trong đó, có các mô hình như: “Giải pháp phát huy tính chủ động của các cơ sở Hội trong hoạt động tình nguyện của đồng chí Trương Văn An – Phó chủ tịch, Trưởng Ban Công tác Tình nguyện và Hỗ trợ Sinh viên Hội Sinh viên Trường khóa VII; tham luận “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên trường thông qua dự án Không gian kịch nói sinh viên” của đồng chí Huỳnh Công Tân – Nguyên Phó Chủ nhiệm, nguyên Đội trưởng Đội kịch CLB Văn nghệ Xung kích CKT; tham luận “Nâng cao năng lực tham gia hoạt động hội nhập quốc tế cho sinh viên” của đồng chí Lê Hoàng Duy – Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên khoa Đông phương học.

Đồng chí Huỳnh Công Tân – Nguyên Phó Chủ nhiệm, nguyên Đội trưởng Đội kịch CLB Văn nghệ Xung kích CKT trình bày tham luận “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên trường thông qua dự án Không gian kịch nói sinh viên”. Để minh họa cho phần trình bày của đồng chí Huỳnh Công Tân, các thành viên của đội kịch của CLB Văn nghệ Xung kích CKT đã diễn lại một trích đoạn cao trào nhất của vở kịch “Sông nuốt người” – một sản phẩm mới nhất của Đội kịch.


Trích đoạn vở kịch “Sông nuốt người”. Đây chính là một trong những vở diễn mới nhất của Đội kịch CKT thuộc “Không gian kịch nói sinh viên”, được công diễn vào ngày 03 và 10/12/2016.


Với báo cáo “Nâng cao năng lực tham gia hoạt động hội nhập quốc tế cho sinh viên”, đồng chí Lê Hoàng Duy – Liên chi Hội Trưởng Liên chi Hội Sinh viên khoa Đông phương học cũng đã nhấn mạnh “Thông qua những hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, giao lưu về chủ đề ASEAN, tìm hiểu các nước trên thế giới… sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM có thể trau dồi cho mình những kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức và trải nghiệm về đất nước, lịch sử, văn hóa con người… của các quốc gia trên thế giới. Từ đó, sinh viên Trường có thể tự tin hơn trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Làm sao để sinh viên hào hứng với các hoạt động giao lưu quốc tế” là vấn đề được đồng chí Lê Hoàng Duy – Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên khoa Đông phương học đặt ra trong bài tham luận “Nâng cao năng lực tham gia hoạt động hội nhập quốc tế cho sinh viên” tại Đại hội.


Tiết mục múa Tari Indang – Indonesia của sinh viên Khoa Đông phương học minh họa cho phần trình bày tham luận của đồng chí Lê Hoàng Duy.


Các đại biểu hào hứng với phần trình bày tham luận sinh động, gần gũi với sinh viên.


Đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM trao tặng giấy khen của BCH Hội Sinh viên TP.HCM cho các tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2014 – 2016: Liên chi Hội Sinh viên các khoa Quan hệ Quốc tế, Công tác xã hội, Nhật Bản học, Xã hội học; Liên chi Hội Sinh viên bộ môn Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; CLB tình nguyện Lửa tâm; CLB Sinh viên 5 tốt.


Đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM trao tặng giấy khen của BCH Hội Sinh viên TP.HCM cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2014 – 2016.


Với 02 phiên làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2019, trong đó có 7 đồng chí là Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường, bao gồm: Đồng chí Trương Văn An (sinh viên khoa Công tác xã hội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường; đồng chí Mai Hữu Tâm (sinh viên khoa Triết học) và đồng chí Hồ Thị Hạnh Quyên (sinh viên khoa Thư viện – Thông tin học) giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường; đồng chí Nguyễn Thị Thương (sinh viên khoa Địa lý) giữ chức vụ Ủy viên Ban thư ký, Trưởng Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường; các đồng chí Lê Hương Giang (sinh viên khoa Văn hóa học); Lê Minh Vũ (sinh viên khoa Xã hội học); Từ Hoài Vệ (sinh viên khoa Lịch sử) giữ chức vụ Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường.

Ban Chấp hành – Ban Kiểm tra khóa VIII (2016 – 2019) ra mắt Đại hội.


07 đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường (từ trái sang): Đồng chí Lê Hương Giang, đồng chí Nguyễn Thị Thương, đồng chí Mai Hữu Tâm, đồng chí Trương Văn An, đồng chí Hồ Thị Hạnh Quyên, đồng chí Lê Minh Vũ, đồng chí Từ Hoài Vệ.


Đồng chí Trương Văn An – Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Trường phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa hẹn sẽ cố gắng dẫn dắt dẫn dắt đưa tập thể Hội Sinh viên Trường đạt được những chỉ tiêu, thành tựu đã đề ra và bày tỏ hi vọng sự giúp sức, chia sẻ, đồng hành của Hội Sinh viên TP.HCM, Ban giám hiệu Nhà trường, các cựu cán bộ Đoàn – Hội, các thành viên cán bộ Ban Thư ký Hội sinh viên Trường và toàn thể sinh viên Trường.


Đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và TS. Lê Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành – Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường khóa VIII (2016 – 2019).


Đồng chí Trương Văn An – Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Trường và đồng chí Mai Hữu Tâm, Tân Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường thay mặt Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VIII trao quà cho các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VII.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Khóa VII đại diện Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VII nghẹn ngào xúc động gửi lời cảm ơn đến các anh, em, đồng chí đã nỗ lực hết mình vì công tác Hội trong thời gian qua.


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết: Hội Sinh viên TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, phong trào, thành tích thể hiện sự phát huy năng lực, sáng tạo của Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp hay như các mô hình truyền thông của danh hiệu Sinh viên 5 tốt, “Không gian kịch nói sinh viên”,…
Đồng chí Lê Hoàng Minh cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm những chuỗi hoạt động, phong trào mang thương hiệu, để lại dấu ấn của Hội Sinh viên Trường trong nhiệm kỳ tiếp theo; phát huy mẫu hình sinh viên Trường “Đạo đức – Tri thức – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập” và Triết lý giáo dục của Trường trong phong trào Hội Sinh viên; phát huy giá trị của “Không gian truyền thống học sinh sinh viên Sài Gòn – Gia Định”; phát huy sự sáng tạo trong các chuỗi hoạt động phong trào có quy mô toàn Thành phố.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án; đầu tư hoạt động cụ thể cho việc trang bị kỹ năng giao lưu hội nhập quốc tế, khởi nghiệp cho sinh viên; tiếp tục phát huy và lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”; phát huy tinh thần đoàn kết như anh em một nhà trong cán bộ Hội; phấn đấu đạt giải thưởng “Bồ câu trắng”; kết nối, lan tỏa mô hình, giải pháp, tinh thần cho các Hội Sinh viên của các trường ĐH-CĐ; chăm lo đời sống cho cán bộ Hội…

Đồng chí Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phát biểu chỉ đạo 06 nhiệm vụ chính cho Hội Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trong nhiệm kỳ mới.


Phát biểu tại đại hội, TS. Lê Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những đóng góp kết quả đạt được ở nhiệm kỳ VII của Hội Sinh viên Trường, góp phần giúp Hội Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV giữ vững vị trí là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên TP.HCM, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển của Nhà trường nói riêng và của ĐHQG-HCM nói chung.
Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà Trường cũng nhất trí với khẩu hiệu hành động mà đại hội đề ra cho công tác Hội và phong trào sinh viên Trường nhiệm kỳ mới, kế thừa, phát huy và sáng tạo từ nhiệm kỳ VII và bày tỏ sự tin tưởng vào Hội Sinh viên trường trong giai đoạn mới thực hiện thắng lợi các phong trào và chương trình hành động, luôn giữ vững và nâng cao hơn nữa vị thế của mình trong phong trào sinh viên toàn thành phố, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trong năm 2017.

TS. Lê Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


TS. Lê Hữu Phước cũng đã chỉ đạo Hội Sinh viên Trường trong các chương trình hành động, Hội cần chú ý nhiều hơn đến việc khắc họa những giá trị của sinh viên Trường trong quá khứ và định hình rõ ràng hơn bản sắc, phẩm chất, giá trị của sinh viên Trường hình thành trong hiện tại và tương lai.
Cụ thể, cần có một công trình đúc kết những chặng đường lịch sử của phong trào sinh viên Trường qua 3 giai đoạn Văn khoa – Tổng hợp – Xã hội Nhân văn trong 60 năm qua và thể hiện nhiều hơn nữa triết lý, mục tiêu giáo dục của Nhà trường (Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa Văn hóa) thông qua các chương trình, giải pháp hành động. Hội cần có chương trình 5 mang tên “Công tác chính trị – tư tưởng – công tác sinh viên và xây dựng văn hóa đại học” nhằm gắn kết hữu cơ, mật thiết hơn giữa phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội Sinh viên với Kế hoạch chiến lược trung hạn của Nhà trường giai đoạn 2016-2020; tìm một số mô hình mới, phù hợp và quan tâm hơn đến việc hỗ trợ cho hội viên, sinh viên để làm tốt công tác tập hợp và phát triển lực lượng; xây dựng mối quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban liên lạc cựu sinh viên Trường để góp phần nâng cao sức mạnh của tổ chức Hội trên nhiều lĩnh vực.

Ban Chấp hành – Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường khóa VII, khóa VIII chụp hình lưu niệm.


Đại diện Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP.HCM, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện các khoa, bộ môn, phòng – ban, trung tâm Nhà trường chúc mừng Đại hội và những thành công của Hội Sinh viên Trường trong nhiệm kỳ VII vừa qua – Ảnh: Hoàng Nguyên.


Đại diện Hội Sinh viên các Trường bạn chụp hình lưu niệm cùng đại diện Hội Sinh viên Trường – Ảnh: Hoàng Nguyên.


Các đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm.


Các đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm.


Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2019 kết thúc tốt đẹp, đã mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội, quyết tâm và thử thách của tập thể cán bộ, hội viên, sinh viên trường. Những kế hoạch, giải pháp đề ra tại Đại hội hứa hẹn những thành công mới cho công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, kế thừa và phát huy truyền thống 60 năm hình thành và phát triển ĐH Văn khoa – ĐH Tổng hợp – ĐH KHXH&NV (1957-2017), 20 năm thành lập Hội Sinh viên Trường (1997-2017).

BÀI, ẢNH: THANH TÚ