Đoàn khoa Nhân học đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tất Toàn – Bí thư Đoàn trường; thầy Trương Văn Món – Phó bí thư Chi bộ, Trưởng bộ môn Nhân học Văn hóa Xã hội; cô Lê Thị Ngọc Phúc – Chi ủy viên, Trợ lý nghiên cứu khoa học; đồng chí Nguyễn Diệp Tùng Linh – Liên chi hội trưởng Liên chi hội khoa Nhân học cùn đại diện các CLB và đại biểu đến từ các chi Đoàn khoa Nhân học.

Đại biểu từ các chi Đoàn tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-1019


Đoàn chủ tịch bao gồm các đồng chí Đoàn Lê Ngọc Liễu – Bí thư Đoàn khoa Nhân học; Lê Hồng Thảo Nhi – Phó Bí thư Đoàn khoa Nhân học; Huỳnh Minh Thái – Phó Bí thư Đoàn khoa Nhân học.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2017-2019


Nhằm tổng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu ĐoànTNCS Hồ Chí MInh khoa Nhân học nhiệm kỳ 2014-2017, đồng chí Lê Hồng Thảo Nhi – Phó Bí thư Đoàn khoa đã trình bày tóm tắt văn kiện Đại hội về Công tác giáo dục,Công tác tổ chức, Phong trào xung kích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp,…

Đồng chí Huỳnh Minh Thái – Phó Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ 2014-2017 đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa Nhân học nhiệm kỳ 2017 – 2019. Trong nhiệm kỳ mới BCH tiến tới chú ý và xây dựng hình mẫu Đoàn viên theo khẩu hiệu:

SINH VIÊN NHÂN HỌC

HỘI NHẬP – TRI THỨC VÀ ĐẠO ĐỨC

Đồng chí Huỳnh Minh Thái trình bày nội dung phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa Nhân học nhiệm kỳ 2017 – 2019


Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín để bầu ra BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019 và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường lần thứ IX nhiệm kì 2017 – 2020.

Ban bầu cử tiến hành thống kê số phiếu được bầu chọn.


Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kì 2017-2019, qua đó cũng đã bầu ra được BCH Đoàn khoa trong nhiệm kì mới như sau:
1. Đ/c Lê Hồng Thảo Nhi – Bí thư Đoàn khoa Nhân học.
2. Đ/c Phạm Thị Thu Thảo – Phó Bí thư Đoàn khoa Nhân học.
3. Đ/c Nguyễn Song Minh Ngọc – Phó Bí thư Đoàn khoa Nhân học.
4. Đ/c Đoàn Công Nhân – Ủy viên BCH Đoàn khoa Nhân học.
5. Đ/c Dương Thị Ngọc Huyền – Ủy viên BCH Đoàn khoa Nhân học.
6. Đ/c Phan Ngọc Là – Ủy viên BCH Đoàn khoa Nhân học.
7. Đ/c Nguyễn Trần Ngọc Phi – Ủy viên BCH Đoàn khoa Nhân học.

BCH Đoàn khoa Nhân học nhiệm kỳ 2017-2019.


Chúc cho Ban chấp hành Đoàn khoa Nhân học nhiệm kì mới  sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều thành công!

BCH Đoàn khoa Nhân học các nhiệm kỳ chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn khoa Nhân học

Ảnh: CLB Truyền thông Nhân học