Đại hội có sự tham dự của đ/c Trần Ngọc Huyền Trân – Uỷ viên BTV Đoàn trường; ThS. Phạm Thị Thu – Đại diện khoa Công tác xã hội; đ/c Võ Văn Tính – Liên Chi hội Phó Liên chi Hội Sinh viên khoa Công tác xã hội; cùng với 65 Đại biểu là Đoàn viên trực thuộc Chi Đoàn các cấp.

65 đại biểu và khách mới tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2019


Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Lê Hồng Cẩm – Bí thư Đoàn khoa Công tác xã hội; Đ/c Trịnh Tuyết Ái – Phó Bí thư Đoàn khoa Công tác xã hội; Đ/c Phạm Thị Hồng Mai – Uỷ viên BCH Đoàn khoa.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn thư kí và điều hành Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công tác xã hội, nhiệm kỳ 2017-2019


Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn thư kí và điều hành Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công tác xã hội, nhiệm kỳ 2017-2019.

Đoàn thư kí ghi nhận diễn biến Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công tác xã hội, nhiệm kỳ 2017-2019


Nhằm tổng kết lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn khoa CTXH nhiệm kỳ 2014-2017, Đ/c Nguyễn Lê Hồng Cẩm – Bí thư Đoàn khoa đã trình bày tóm tắt văn kiện Đại hội và trình bày 2 phần chính là: Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên khoa CTXH nhiệm kỳ 2014 – 2017 Báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn khoa CTXH nhiệm kỳ 2014-2017.
Trong nhiệm kỳ 2014-2017, BCH Đoàn khoa cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nhiệm kì 2014-2017 đề ra, tiếp tục là tổ chức đồng hành của thanh niên trong các hoạt động tại đơn vị.

Đ/c Trịnh Tuyết Ái – Phó Bí thư Đoàn khoa trình bày nội dung Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa CTXH nhiệm kỳ 2017 – 2019Đ/c Trịnh Tuyết Ái – Phó Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ 2014-2017 đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa CTXH nhiệm kỳ 2017 – 2019. Trong nhiệm kỳ mới BCH tiến tới chú ý và xây dựng hình mẫu Đoàn viên theo khẩu hiệu:

SINH VIÊN KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

CHỦ ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM – BẢN LĨNH – HỘI NHẬP”

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 với 3 chủ đề thảo luận: Công tác giáo dục; Phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Công tác xây dựng Đoàn và tập hợp Thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo.

Các tổ tiến hành thảo luận Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019


BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2014 – 2017 tuyên bố mãn nhiệm kỳ


Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín để bầu ra BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019 và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường lần thứ IX nhiệm kì 2017 – 2020.

Các Đại biểu bầu cử tại Đại hội.


Việc bỏ phiếu diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Đại hội


Buổi bầu cử diễn ra hết sức nghiêm túc và công minh. Kết quả là đã bầu ra BCH Đoàn Khoa mới gồm 7 thành viên giữ các chức vụ:

  1. Đ/c Trịnh Tuyết Ái – Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019
  2. Đ/c Trần Hửu Trí – Phó Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019
  3. Đ/c Phạm Thị Hồng Mai – Phó Bí thư Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019
  4. Đ/c Bùi Thị Khánh Ly – Uỷ viên BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019
  5. Đ/c Kim Thị Hồng Trang – Uỷ viên BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019
  6. Đ/c Phạm Thị Huệ – Uỷ viên BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019
  7. Đ/c Nguyễn Thị Phương Hà – Uỷ viên BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019

BCH Đoàn khoa Công tác xã hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Đại hội.


Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn Đại biểu gồm 7 đồng chí trên cùng 2 đại biểu đương nhiên là đ/c Trương Văn An và đ/c Phạm Thái Tiểu Mi sẽ tham dự Đại hội Đoàn trường vào tháng 5 sắp tới.
Thay mặt BTV Đoàn trường, Đ/c Trần Ngọc Huyền Trân – Ủy viên BTV Đoàn trường cũng đã có đôi lời phát biểu chỉ đạo hoạt động sắp tới cho BCH Đoàn khoa Công tác xã hội nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đ/c Trần Ngọc Huyền Trân – Ủy viên BTV Đoàn trường phát biểu chỉ đạo.


Đại hội cũng đã khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2017

Đại diện các Chi đoàn lên nhận khen thưởng.


Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS khoa Công tác xã hội, nhiệm kỳ 2017-2019 đã kết thúc tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội, quyết tâm và thử thách của BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ mới. Những kế hoạch, giải pháp đề ra tại Đại hội hứa hẹn những thành công mới cho Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên vững mạnh.

Đại biểu chụp hình tập thể, bế mạc Đại Hội

Ảnh, bài: Như Quý